Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Medezeggenschapsraad

×

De Medezeggenschapsraad (MR) op het Kennemer Lyceum bestaat uit acht leden: vier collega’s, twee leerlingen en twee ouders. De MR vergadert iedere maand, werkt als klankbord voor directie/bestuur en heeft op cruciale thema’s advies- of instemmingsrecht.

Contactformulier Medezeggenschapsraad

Leden

Gerrit de Wit (docent, voorzitter)
Beatrix Storm (OOP, secretaris)
Annemiek Ziessen (docent, lid)
Teun Harteveld (docent, lid)
Kasper van der Heiden (ouder, lid)
Robert Sant (ouder, lid)
Quinn te Kulve (leerling, lid)
Tommy Veltman (leerling, lid)