Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Medezeggenschapsraad

×

De Medezeggenschapsraad (MR) op het Kennemer Lyceum bestaat uit acht leden: vier collega’s, twee leerlingen en twee ouders. De MR vergadert iedere maand, werkt als klankbord voor directie/bestuur en heeft op cruciale thema’s advies- of instemmingsrecht.

Contactformulier Medezeggenschapsraad

Leden

G. (Gerrit) de Wit (docent, voorzitter)
B.K. (Beatrix) Storm (OOP, secretaris)
A. (Annemiek) Ziessen (docent, lid)
T.H. (Teun) Harteveld (docent, lid)
K.T. (Kasper) van der Heiden (ouder, lid)
R. (Robert) Sant (ouder, lid)
Quinn te Kulve (leerling, lid)
Tommy Veltman (leerling, lid)