Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Organisatie

×

Directie

Bernice van Staalduine

Rector

Dennis Booms

Conrector bedrijfsvoering

Afdelingsleiders

Michiel Kerckhaert

Afdelingsleider leerjaar 1

Karin de Voogd van der Straaten

Afdelingsleider leerjaar 2 en 3 vwo

Piet Hein Stapensea

Afdelingsleider leerjaar 3, 4 en 5 havo

Jacomina van der Weide

Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo

Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in de stichting: ‘Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor vwo en havo’. De school wordt bestuurd door de rector-bestuurder en heeft een raad van toezicht. 

Rector-bestuurder

Bernice van Staalduine

Raad van toezicht 


Toon van Westerhoven (Voorzitter)
Joost van Ravesteyn (Vice-voorzitter)

Rudmer Wedzinga
Eke Teekens
Marja van den Ouden

Ouderraad

Het Kennemer Lyceum Ouderraad (OR) bestaat uit 8 leden. Alle leden zijn ouders van leerlingen uit verschillende klassen. DE OR komt eens per 2/3 maanden bij elkaar. De OR organiseert o.a. thema-avonden, speeddatebijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Contact: ouderraadkennemerlyceum@gmail.com

Leden

Gabriëlla Reinders (voorzitter)
Yvonne Dam (voorzitter)
Oda Smets
Henriette Dirkzwager
Melanie Carels
Petra Ellen 
Yve Brouwers
Evalien Rengers
Joost Plus
Klaske Kramer
Koos Zwaan
Yvette Hock
Jasper Dijkstra

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.

Contact: leerlingenraad@kennemerlyceum.nl

Leden

Nash Eshuis
Femke van Wieringen