Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Organisatie

×

Directie

Bernice van Staalduine

Rector

Dennis Booms

Conrector bedrijfsvoering

Afdelingsleiders

Michiel Kerckhaert

Afdelingsleider leerjaar 1

Annelies Weerts

Afdelingsleider leerjaar 2

Karin de Voogd van der Straaten

Afdelingsleider leerjaar 3

Jacomina van der Weide

Afdelingsleider 4, 5
en 6 vwo

Piet Hein Stapensea

Afdelingsleider leerjaar 4
en 5 havo

Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in de stichting: ‘Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor vwo en havo’. De school wordt bestuurd door de rector-bestuurder en heeft een raad van toezicht. 

Rector-bestuurder

Bernice van Staalduine

Raad van toezicht 


Toon van Westerhoven (Voorzitter)
Joost van Ravesteyn (Vice-voorzitter)

Rudmer Wedzinga
Eke Teekens
Marja van den Ouden

Ouderraad

Het Kennemer Lyceum Ouderraad (OR) bestaat uit 10 leden. Alle leden zijn ouders van leerlingen uit verschillende klassen. De OR komt eens per 2/3 maanden bij elkaar. De OR organiseert o.a. thema-avonden, speeddatebijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Contact: ouderraadkennemerlyceum@gmail.com

Leden

Klaske Kramer (voorzitter)
Margje Venstra (voorzitter)
Joost Plus
Evalien Rengers
Yvette Hock
Koos Zwaan
Jasper Dijkstra
Wim van der Horst
Irene Vasseur
Fleur van Beem

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.

Contact: leerlingenraad@kennemerlyceum.nl

Leden

Nash Eshuis
Femke van Wieringen