Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Organisatie

×

Directie

Bernice van Staalduine

Rector (interim)

Dennis Booms

Conrector bedrijfsvoering

Afdelingsleiders

Ira Liem

Afdelingsleider leerjaar 1

Karin de Voogd van der Straaten

Afdelingsleider leerjaar 2

Piet Hein Stapensea

Afdelingsleider leerjaar 3, 4 en 5 havo

Jacomina van der Weide

Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo

Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in de stichting: ‘Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor vwo en havo’. De school wordt bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit het uitvoerend en toezichthoudend bestuur.

Uitvoerend bestuur

Bernice van Staalduine (Rector a.i.)

Toezichthoudend bestuur

Reen Pouwels (Voorzitter)
Toon van Westerhoven (Vicevoorzitter)
Rudmer Wedzinga (Penningmeester)
Eke Teekens (Lid)
Joost van Ravesteyn (Lid)
Marja van den Ouden (lid)

Ouderraad

Het Kennemer Lyceum Ouderraad (OR) bestaat uit 8 leden. Alle leden zijn ouders van leerlingen uit verschillende klassen. DE OR komt eens per 2/3 maanden bij elkaar. De OR organiseert o.a. thema-avonden, speeddatebijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Contact: ouderraadkennemerlyceum@gmail.com

Leden

Gabriëlla Reinders (voorzitter)
Yvonne Dam (voorzitter)
Oda Smets
Henriette Dirkzwager
Melanie Carels
Petra Ellen 
Yve Brouwers
Evalien Rengers
Joost Plus
Klaske Kramer
Koos Zwaan
Yvette Hock
Jasper Dijkstra

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.

Contact: leerlingenraad@kennemerlyceum.nl

Leden

Quinn te Kulve
Tommy Veltman