Organisatie

Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in een stichting. De ‘Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor vwo en havo’. De school wordt bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit het uitvoerend en toezichthoudend bestuur.

Contact: rector@kennemerlyceum.nl

Uitvoerend bestuur

E.M.M. (Emmy) Visbeen

Leden

T. (Ted) Blesgraaf (Voorzitter)

M. (Marcus) Draaisma (Vicevoorzitter)

D. (Daan) Koning (Penningmeester)

E. (Eke) Teekens (Lid)

R. (Reen) Pouwels (Lid)

F. (Ferry) Tromp (Lid)

Schoolleiding

​​De directie van het Kennemer Lyceum bestaat uit de rector en de plaatsvervangend rector. Er zijn drie conrectoren die samen met de directie de schoolleiding vormen. ​​

Contact: Download de lijst met e-mailadressen van medewerkers

Directie

E.M.M. (Emmy) Visbeen
Functie: rector
E.M.M. Visbeen
J.S. (Jeroen) van der Zande MBA
Functie: plaatsvervangend rector
J.S. van der Zande

Conrectoren

drs. K. (Karin) de Voogd van der Straaten
Functie: conrector klas 1 en 2
K. de Voogd
drs. F. (Frank) Joop MEM
Functie: conrector klas 3/4/5-havo en 3-vwo
F. Joop
drs. J.M. (Jacomina) van der Weide
Functie: conrector klas 4/5/6-vwo
J.M. van der Weide

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op het Kennemer bestaat uit acht leden, vier collega’s, twee leerlingen en twee ouders. De MR vergadert iedere maand, werkt als klankbord voor directie/bestuur en heeft op cruciale thema’s advies- of instemmingsrecht.

Contact: medezeggenschapsraad@kennemerlyceum.nl

Leden

A. (Annemiek) Ziessen (docent, voorzitter)
D. (Dennis) Booms (docent, secretaris)
M.W. (Marien) van der Horst (medewerker)
T.H. (Teun) Harteveld (docent, lid)
K.T. (Kasper) van der Heiden (ouder, lid)
P.H.F. (Paul) Pruijmboom (ouder, lid)
Thomas Jaartsveld (leerling, lid)
Pedro Germes (leerling, lid)

Ouderraad

Het Kennemer Lyceum Ouderraad (OR) bestaat uit 8 leden. Alle leden zijn ouders van leerlingen uit verschillende klassen. DE OR komt eens per 2/3 maanden bij elkaar. De OR organiseert o.a. thema-avonden, speeddatebijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Contact: ouderraadkennemerlyceum@gmail.com

Leden

Cécile Cense
Alexandra Heerkens-Thijssen
Henriëtte Dirkzwager
Esther Jonker
Danny Kapiteijn
Karin van Rijswijk-Albers
Esther van Maanen
Yvonne Dam

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.