Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Organisatie

×

Directie

Bernice van Staalduine

Rector (interim)

Dennis Booms

Conrector bedrijfsvoering

Afdelingsleiders

Ira Liem

Afdelingsleider leerjaar 1

Karin de Voogd van der Straaten

Afdelingsleider leerjaar 2

Piet Hein Stapensea

Afdelingsleider leerjaar 3, 4 en 5 havo

Jacomina van der Weide

Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo

Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in de stichting: ‘Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor vwo en havo’. De school wordt bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit het uitvoerend en toezichthoudend bestuur.

Uitvoerend bestuur

B. Staalduine (Rector a.i.)

Toezichthoudend bestuur

R. (Reen) Pouwels (Voorzitter)
M. (Toon) van Westerhoven (Vicevoorzitter)
D. (Rudmer) Wedzinga (Penningmeester)
E. (Eke) Teekens (Lid)
F. (Joost) van Ravesteyn (Lid)
R. (Marja) van den Ouden (lid)

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op het Kennemer bestaat uit acht leden: vier collega’s, twee leerlingen en twee ouders. De MR vergadert iedere maand, werkt als klankbord voor directie/bestuur en heeft op cruciale thema’s advies- of instemmingsrecht.

Contact: medezeggenschapsraad@kennemerlyceum.nl

Leden

G. (Gerrit) de Wit (docent, voorzitter)
B.K. (Beatrix) Storm (docent, secretaris)
A. (Annemiek) Ziessen (docent, lid)
T.H. (Teun) Harteveld (docent, lid)
K.T. (Kasper) van der Heiden (ouder, lid)
R. (Robert) Sant (ouder, lid)
Quinn te Kulve (leerling, lid)
Tommy Veltman (leerling, lid)

Ouderraad

Het Kennemer Lyceum Ouderraad (OR) bestaat uit 8 leden. Alle leden zijn ouders van leerlingen uit verschillende klassen. DE OR komt eens per 2/3 maanden bij elkaar. De OR organiseert o.a. thema-avonden, speeddatebijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Contact: ouderraadkennemerlyceum@gmail.com

Leden

Esther van Maanen (voorzitter)
Yvonne Dam (voorzitter)
Yve Brouwers
Melanie Carels
Henriëtte Dirkzwager
Petra Ellen
Gabriëlla Reinders
Oda Smets

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.

Contact: leerlingenraad@kennemerlyceum.nl

Leden

Quinn te Kulve
Tommy Veltman