Organisatie

Bestuur

Het Kennemer Lyceum is ondergebracht in een stichting. De ‘Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor vwo en havo’. De school wordt bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit het uitvoerend en toezichthoudend bestuur.

Contact: rector@kennemerlyceum.nl

Uitvoerend bestuur

drs. P. (Peter) de Zoete

Leden

R. (Reen) Pouwels (Voorzitter)

M. (Marcus) Draaisma (Vicevoorzitter)

D. (Daan) Koning (Penningmeester)

E. (Eke) Teekens (Lid)

F. (Ferry) Tromp (Lid)

R. (Rudmer) Wedzinga (lid)

Schoolleiding

​​De directie van het Kennemer Lyceum bestaat uit de rector. Er is één conrector die samen met de directie de schoolleiding vormen. ​​

Contact: Download de lijst met e-mailadressen van medewerkers

Directie

drs. P. (Peter) de Zoete
Functie: rector

Conrectoren en afdelingsleiders

B.A. (Bernice) van Staalduine Msc
Functie: conrector onderwijs en personeelszaken
drs. G.N. (Ira) Liem
Functie: afdelingsleider leerjaar 1
drs. K. (Karin) de Voogd van der Straaten
Functie: afdelingsleider leerjaar 2 en 3
De heer P.H. (Piet Hein) Stapensea
Functie: afdelingsleider leerjaar 4 en 5 havo
drs. J.M. (Jacomina) van der Weide
Functie: afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op het Kennemer bestaat uit acht leden, vier collega’s, twee leerlingen en twee ouders. De MR vergadert iedere maand, werkt als klankbord voor directie/bestuur en heeft op cruciale thema’s advies- of instemmingsrecht.

Contact: medezeggenschapsraad@kennemerlyceum.nl

Leden

G. (Gerrit) de Wit (docent, voorzitter)
B.K. (Beatrix) Storm (docent, secretaris)
A. (Annemiek) Ziessen (docent, lid)
T.H. (Teun) Harteveld (docent, lid)
K.T. (Kasper) van der Heiden (ouder, lid)
R. (Robert) Sant (ouder, lid)
Quinn te Kulve (leerling, lid)
Tommy Veltman (leerling, lid)

Ouderraad

Het Kennemer Lyceum Ouderraad (OR) bestaat uit 8 leden. Alle leden zijn ouders van leerlingen uit verschillende klassen. DE OR komt eens per 2/3 maanden bij elkaar. De OR organiseert o.a. thema-avonden, speeddatebijeenkomsten over beroepskeuzen en ondersteunt de school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking. Daarnaast heeft de Ouderraad een belangrijke klankbordfunctie voor de school.

Contact: ouderraadkennemerlyceum@gmail.com

Leden

De namen van de ouders in de Ouderraad zijn:

Esther van Maanen (voorzitter)
Yvonne Dam (voorzitter)
Yve Brouwers
Melanie Carels
Henriëtte Dirkzwager
Petra Ellen
Gabriëlla Reinders
Oda Smets

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.