Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Instromen

×

HAVO 4

Aanmelden voor komend schooljaar kan van 1 februari tot en met 1 april. Iedereen die zich heeft aangemeld en het doorstroomformulier heeft ingeleverd zal een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsgesprek.

Na de overgangsvergaderingen en het matchingsoverleg met de scholen in de regio zullen wij contact opnemen met alle leerlingen waarmee wij een gesprek hebben gehad. We verwachten op woensdag 13 of donderdag 14 juli 2022 met de uitslag te bellen. 

Op vrijdag 15 juli 2021 bieden wij het aansluitprogramma aan voor leerlingen die volgend jaar plaatsnemen in havo 4. Verdere informatie hierover volgt nog, maar we stellen aanwezigheid zeer op prijs. 

Om in aanmerking te komen voor een plaats in 4 havo op het Kennemer Lyceum moet je voldoen aan onderstaande criteria:

1a. Een vmbo diploma met zeven vakken óf; 

1b. Een vmbo diploma met zes vakken, een 6,8 gemiddeld én minimaal een eindcijfer 6 voor Engels, Nederlands en wiskunde;

2. Er is sprake van een inhoudelijk verantwoorde aansluiting, dit betekent dat de vakken van het te kiezen havo-profiel overeenkomen met de al gevolgde profielvakken vmbo-tl. 

Mochten er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, dan zullen we moeten loten. We hanteren de volgende procedure.

Alle leerlingen die zijn aangemeld en aan de criteria voldoen worden ingedeeld in vijf groepen. Als eerste wordt er geloot uit leerlingen uit groep 1, als laatste wordt er geloot uit leerlingen uit groep 5

Groep 1  Leerlingen die eerder op het Kennemer Lyceum hebben gezeten en een VMBO-diploma hebben gehaald. 
Groep 2  Leerlingen die een (half)broer of zus op het Kennemer Lyceum hebben zitten. 
Groep 3  Leerlingen die afstromen van het VWO. 
Groep 4  Leerlingen met een VMBO-diploma waar de school geen havo-afdeling heeft.  
Groep 5  Leerlingen met een VMBO-diploma waar de school een havo-afdeling heeft.  

Het Kennemer Lyceum hanteert in het kader van instroom een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor plaatsing, maar vanwege het gekozen vakkenpakket niet binnen de maximale groepsgrootte van één of meer vakken past, wordt in overleg gekeken of de leerling met een ander vak wel plaatsbaar is en er nog steeds sprake is van een inhoudelijk verantwoordelijke aansluiting. Wanneer een leerling hierdoor alsnog niet plaatsbaar is, wordt zijn of haar plek beschikbaar gesteld aan een andere leerling.

Voor vragen kun je het contactformulier invullen.

Instroom overige klassen

Voor de leerjaren 2, 3 havo/vwo en 4 en 5 vwo kun je je vanaf januari 2021 hier aanmelden. Na de meivakantie worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na afloop van de eindrapportvergaderingen (juli 2021), kunnen wij duidelijkheid geven over de definitieve inschrijving omdat wij dan pas zicht hebben op het aantal beschikbare plaatsen. 

Voor vragen kun je het contactformulier invullen.