Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Instromen

×

Voor instromers bij ons in 2, 3, 4, 5 VWO is er aankomend jaar helaas geen ruimte, alleen als je gaat verhuizen naar een adres in onze regio (Zuid-Kennemerland) of er is sprake van een MDO, dan kun je je aanmelden.

Instromers voor 2 en 3 havo kunnen op hun huidige school kenbaar maken dat zij naar een andere school willen. De huidige school maakt een doorstroomformulier en vraagt om een top 5 van scholen. Hierna zal de aanmelding worden besproken op het matchingsoverleg van 19 juli. Op dit overleg komen alleen scholen uit onze regio bij elkaar om de aanmeldingen te plaatsen. Alleen als je gaat verhuizen naar een adres in onze regio (Zuid-Kennemerland) of er is sprake van een MDO, dan kun je je aanmelden.

Instromers voor 4 havo kunnen zich nog wel aanmelden maar wij hebben al heel veel aanmeldingen binnen. Wij vragen je een top 5 achter te laten (in het digitale aanmeldformulier) zodat wij op het matchingsoverleg op 19 juli de andere scholen kunnen vragen of er bij hen ruimte voor je is. Zorg daarbij ook dat je een doorstroomformulier inlevert.


Overstap vmbo-t 4 naar havo 4

Hieronder staan de toelatingsvoorwaarden voor de overstap naar havo 4 beschreven,
evenals informatie met betrekking tot vakkenpakketkeuzes en het te volgen tijdpad.

Toelatingsvoorwaarden

1A
Bestemd voor alle leerlingen die geslaagd zijn met een extra (7e) vak ten opzichte van de
vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen.
Indien een leerling in een extra vak examen heeft gedaan dan heeft deze leerling het recht
om ‘drempelloos’ door te stromen naar de havo. Er worden dus geen extra toelatingseisen
gesteld. Voor het 7e vak geldt dat:
– het vak niet voldoende afgesloten hoeft te zijn, mits de leerling maar geslaagd is en de onvoldoende dus gecompenseerd wordt.
– het vak niet beroepsgericht of schooleigen is.

1B
Bestemd voor alle leerlingen die geslaagd zijn zonder een extra (7e) vak ten opzichte van
de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen.
Indien een leerling niet in een extra vak examen heeft gedaan gelden onderstaande extra
toelatingsvoorwaarden.

De leerling:
-Een vmbo diploma met zes vakken, een 6,8 gemiddeld én minimaal een eindcijfer 6 voor Engels, Nederlands en wiskunde;

2
Er is sprake van een inhoudelijk verantwoorde aansluiting, dit betekent dat de vakken van het te kiezen havo-profiel overeenkomen met de al gevolgde profielvakken vmbo-tl.

Mochten er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, dan zullen we moeten loten. We hanteren de volgende procedure.

Alle leerlingen die zijn aangemeld en aan de criteria voldoen worden ingedeeld in vijf groepen. Als eerste wordt er geloot uit leerlingen uit groep 1, als laatste wordt er geloot uit leerlingen uit groep 5.
 

Groep 1 Leerlingen die eerder op het Kennemer Lyceum hebben gezeten en een VMBO-diploma hebben gehaald.
Groep 2 Leerlingen die afstromen van het VWO.
Groep 3 Leerlingen met een VMBO-diploma waar de school geen havo-afdeling heeft. 
Groep 4 Leerlingen met een VMBO-diploma waar de school een havo-afdeling heeft. 

Het Kennemer Lyceum hanteert in het kader van instroom een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor plaatsing, maar vanwege het gekozen vakkenpakket niet binnen de maximale groepsgrootte van één of meer vakken past, wordt in overleg gekeken of de leerling met een ander vak wel plaatsbaar is en er nog steeds sprake is van een inhoudelijk verantwoordelijke aansluiting. Wanneer een leerling hierdoor alsnog niet plaatsbaar is, wordt zijn of haar plek beschikbaar gesteld aan een andere leerling.

Vakkenpakket

Op de havo dient opnieuw een vakkenpakket gekozen te worden. Daarbij geldt dat we de
leerlingen zeer dringend adviseren om onderstaande op te volgen:
– Leg een vmbo-t-examen af in de vakken die je op de havo zou willen volgen of kies
een vakkenpakket dat aansluit op de vakken waarin je op het vmbo-t examen hebt
gedaan.
– We raden af om de volgende vakken op te nemen in het havo 4-vakkenpakket als je
er geen vmbo-t examen in hebt afgelegd: natuurkunde (nask 1), scheikunde (nask 2),
Frans, Duits, wiskunde.

Als blijkt dat een leerling geen aansluitend vakkenpakket heeft, dan verwachten we serieuze
inspanning om de hiaten weg te werken.
Als je na de havo ook de route richting vwo open wilt houden, dan is het zeer aan te raden om een tweede moderne vreemde taal te kiezen (het liefst al tijdens je vmbo-t-opleiding). Op vwo is een tweede moderne vreemde taal (Duits, Frans) namelijk verplicht. Dit geldt ook voor het vak wiskunde.

Tijdpad

1. De decanen van de vmbo-scholen geven voor januari voorlichting over de overstapmogelijkheden.
2. Inschrijven voor 4havo is mogelijk van 1-2 tot en met 1-4 via de website van het Kennemer Lyceum
3. Op woensdag 08 maart 2023 zal er een informatiebijeenkomst op het Kennemer Lyceum zijn. De bijeenkomst start om 19.00. Opgeven is mogelijk via onderstaande link. Deze sluit op maandag 06 maart 2023.
https://forms.office.com/r/qeseNXxUCs


4. Leerlingen die zich na 1-4-2023 aanmelden komen op de wachtlijst te staan
5.Vanaf 1-4-2023 plannen we een kennismakingsgesprek in met de betrokken leerlingen, eventueel vergezeld door (één van) de ouders.
6.Op woensdag 19-7-2023 zal het regionale matchingsoverleg plaatsvinden. In de avond zullen we alle ingeschreven leerlingen een mail sturen waarin staat dat ze zijn aangenomen. Leerlingen waar geen plek voor is worden opgebeld. In het gesprek krijgen ze te horen welke andere mogelijkheden er zijn
7.Om daadwerkelijk te kunnen worden ingeschreven, dient een leerling na de
examenuitslag een kopie van de cijferlijst in te leveren waaruit blijkt dat de betrokkene is geslaagd.
8. Op vrijdag 21-7-2023 verwachten wij alle opstroomleerlingen en leerlingen die nog geen kennismakingsgesprek hebben gehad om 10.00 op school. Waar nodig zal er een aansluitprogramma volgen en zal er ruimte zijn om vragen te beantwoorden.