Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Instromen

×

Tot op heden hebben we al meer aanmeldingen ontvangen dan verwacht. Houd er daarom rekening mee dat we uw kind wellicht niet kunnen plaatsen!

Leerlingen die bij ons in willen stromen vanaf het 2e leerjaar kunnen zich vanaf 1 februari digitaal aanmelden via deze link.
Medio april nemen wij contact met u op over het vervolg van de aanmelding. Er zal dan een kennismakingsgesprek worden ingepland met de betreffende afdelingsleider.
Pas na onze overgangsvergaderingen (begin juli) weten wij of we ruimte hebben om leerlingen te kunnen plaatsen.

Havo 4
Op 3 maart om 15.00 uur organiseren we nog een informatiemoment voor leerlingen die naar 4 havo willen. Wil je de school zien of heb je vragen stuur dan een mail naar administratie@kennemerlyceum.nl .

Aanmelden voor aankomend schooljaar kan vanaf 01 februari tot en met 01 april.
Iedereen die zich heeft aangemeld zal na de meivakantie een email krijgen met daarbij het verzoek tot het inleveren van o.a. het doorstroomformulier, hierna volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Na de overgangsvergaderingen en het matchingsoverleg met de scholen in de regio zullen wij contact opnemen met alle leerlingen waarmee wij een gesprek hebben gehad. Wij verwachten te bellen op woensdag 13 of donderdag 14 juli 2022.

Op vrijdag 15 juli 2022 bieden wij het aansluitprogramma aan voor leerlingen die volgend jaar plaatsnemen in havo 4. Verdere informatie hierover volgt nog. Aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Om in aanmerking te komen voor een plaats in 4 havo op het Kennemer Lyceum moet je voldoen aan onderstaande criteria:
1a. Een vmbo diploma met zeven vakken óf;
1b. Een vmbo diploma met zes vakken, een 6,8 gemiddeld én minimaal een eindcijfer 6 voor Engels, Nederlands en wiskunde;
2. Er is sprake van een inhoudelijk verantwoorde aansluiting, dit betekent dat de vakken van het te kiezen havo-profiel overeenkomen met de al gevolgde profielvakken vmbo-tl.

Mochten er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, dan zullen we moeten loten. We hanteren de volgende procedure:
Alle leerlingen die zijn aangemeld en aan de criteria voldoen worden ingedeeld in vijf groepen. Als eerste wordt er geloot uit leerlingen uit groep 1, als laatste wordt er geloot uit leerlingen uit groep 5.

Groep 1Leerlingen die eerder op het Kennemer Lyceum hebben gezeten en een VMBO-diploma hebben gehaald.
Groep 2Leerlingen die een (half)broer of zus op het Kennemer Lyceum hebben zitten.
Groep 3Leerlingen die afstromen van het VWO.
Groep 4Leerlingen met een VMBO-diploma waar de school geen havo-afdeling heeft.
Groep 5Leerlingen met een VMBO-diploma waar de school een havo-afdeling heeft.

Het Kennemer Lyceum hanteert in het kader van instroom een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor plaatsing, maar vanwege het gekozen vakkenpakket niet binnen de maximale groepsgrootte van één of meer vakken past, wordt in overleg gekeken of de leerling met een ander vak wel plaatsbaar is en er nog steeds sprake is van een inhoudelijk verantwoordelijke aansluiting. Wanneer een leerling hierdoor alsnog niet plaatsbaar is, wordt zijn of haar plek beschikbaar gesteld aan een andere leerling.