Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Kwaliteit

×

Het werken aan kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsverbetering is op onze school vanzelfsprekend. Wij willen vandaag beter zijn dan gisteren. Ingezette ontwikkelingen worden geëvalueerd, van fouten wordt geleerd, we staan open voor feedback, kritiek én complimenten.

De wereld om ons heen verandert, wat betekent dat wij ons steeds opnieuw moeten verhouden tot deze veranderende wereld.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. De Inspectie beoordeelt o.a. de kwaliteit van de lessen en de behaalde resultaten. Alle scholen worden tegen het licht gehouden rond de thema’s financiën en didactisch handelen. Daarnaast is er op het Kennemer ook onderzoek gedaan naar kwaliteitsbeleid en onderwijsaanbod. We zijn blij te kunnen melden dat wij op alle onderdelen voldoende hebben gescoord. De resultaten van de inspectie vindt u onder Downloads en links

Scholen op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft uitgebreide gegevens over onze prestaties.

Feedback van leerlingen en ouders

Elk schooljaar worden bij onze leerlingen enquêtes afgenomen over hun bevindingen van het onderwijs dat door hun docenten wordt gegeven. De uitkomsten worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Tevens worden elk schooljaar aan alle leerlingen en ouders vragen gesteld m.b.t. hun tevredenheid over de school. Ook deze resultaten ook terug te vinden op de website Scholen op de kaart.

Examenresultaten

In de onderstaande tabel staan de examenresultaten per studie over de afgelopen jaren.

2019-20202020-20212021-20222022-2023
havo 98,8%94%79,1%74%
vwo 97,8%95,5%88,1%92,6%