Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Groep 8

×

BrugklasfolderLockers

Heb je onze nieuwe brugklasfolder Lockers al gezien? Hierin staat alles wat je wil weten over onze school. Bekijk hem hiernaast.

Welkom in de brugklas!

Alle brugklasleerlingen volgen de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, lichamelijke opvoeding, vorm en beeld en het onderzoeksvak “CSI op ’t Kennemer.” De gymnasiasten volgen in de brugklas tevens Latijn.

Uniek op onze school is dat leerlingen in leerjaar 1 en 2 één van de Kennemer Keuzelijnen kiezen. Deze lijnen zijn gericht op het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden en zij krijgen deze leerlijn twee uur in de week. Daarnaast gaan leerlingen in de tweede klas met hun leerlijn een week op reis. Deze reis is gekoppeld aan inhoud van de lijn.

De leerlingen kiezen één van de volgende leerlijnen:
Sportlijn

Ondernemerslijn

Tech & Designlijn

Klik hier om meer te weten te komen over de leerlijnen.

Nieuwe aanmeldprocedure schooljaar 2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal.

Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via www.de-overstap.nl. Dit is de website waar je het digitale aanmeldformulier vanaf  20 februari 2023 kunt invullen. 

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen via de basisschool een inlogcode.

Ouders met kinderen die nu in groep 8 op een basisschool zitten buiten Zuid-Kennemerland kunnen contact opnemen met de VO-school van voorkeur om de leerling aan te melden.

De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023. Er vinden geen aanmeldgesprekken meer plaats.

Via de websites van de scholen wordt op 22 maart, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn.

Vanaf dat moment worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing.

Volgorde van plaatsing bij aanmelding in de brugklas.

  1. Broertjes en zusjes van leerlingen die op het moment van aanmelden zijn ingeschreven op het Kennemer Lyceum
  2. Alle overige aanmeldingen

Wanneer er binnen een studie meer aanmeldingen zijn dan plaatsen vrij zijn, dan wordt er binnen die studie geloot. Lotingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een notaris

Voor meer informatie met betrekking tot de brugklas kun je contact opnemen met Michiel Kerckhaert: mjakerckhaert@kennemerlyceum.nl

Voor vragen over het aanmelden voor de brugklas kun je contact opnemen met de administratie.