Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Groep 8

×

Alle brugklasleerlingen volgen de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, lichamelijke opvoeding en het vak vorm en beeld. De gymnasiasten volgen in de brugklas tevens ook Latijn.

In de komende maanden reorganiseren wij ons brugklascurriculum.
Met ingang van schooljaar 2021-2022 kiezen alle bruggers een leerlijn. De leerlijnen vervangen de keuzeprojecten die in voorgaande jaren zijn aangeboden. In leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen binnen hun gekozen leerlijn verschillende activiteiten en vaardigheden aangeboden.

Leerlijnen:
A. Sport & Gezondheid
B. Ondernemerschap
C. Tech & Design

Voor meer informatie met betrekking tot de brugklas kunt u contact opnemen met Ira Liem.

Voor vragen over het aanmelden voor de brugklas kunt u contact opnemen met de administratie.

Leerlijnen