Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Doorstroom 5H > 5V

×

Beste ouders en leerlingen,

Op maandag 11 juli staat de diploma-uitreiking voor 5havo op het programma. Waar veel leerlingen die dag afscheid zullen nemen van het Kennemer is er ook een aantal leerlingen dat ervoor kiest om na het havo over te stappen naar het vwo. Deze leerlingen zullen dus nog wat langer bij ons op school blijven, waar ze vanzelfsprekend welkom zijn.

Hieronder staat de procedure beschreven voor het inschrijven en toekennen van plaatsen in 5v.

Leerlingen die interesse hebben om over te stappen naar het VWO kunnen dit vanaf 1 december 2021 tot 28 januari 2022 17.00 kenbaar maken via onderstaande link.

Goed om te weten is dat leerlingen op het vwo in acht vakken examen doen. Daarnaast is het een voorwaarde dat leerlingen naast Engels ook een tweede moderne vreemde taal volgen. Hierop kan soms een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie, een andere moedertaal dan de Nederlandse- of Friese taal of een N-profiel waarbij met de tweede moderne taal geen uitzicht is op een vwo-diploma. Daarnaast zal het PWS op het vwo opnieuw gemaakt moeten worden. Het is soms mogelijk om het PWS uit 5h uit te breiden zodat het aan de vwo-eisen voldoet. Voor maatschappijleer en ckv ontvangt de leerling een vrijstelling –  het combinatievak bestaat dus enkel uit het PWS op vwo-niveau.

Na inschrijving ontvangt de leerling een bevestigingsmail en zullen de afdelingsleiders havo en/of vwo een intakegesprek houden in de maand april/mei. Als leidraad voor het gesprek moeten alle leerlingen een motivatiebrief sturen naar phstapensea@kennemerlyceum.nl. Wij verwachten de brief uiterlijk twee dagen voor het gesprek, die we via teams inplannen. 

Plaatsingsvoorwaardes:
– Er moet ruimte zijn in de nieuw te vormen 5v-klassen;
– Er is sprake van een inhoudelijk verantwoorde aansluiting, dit betekent dat de vakken van het te kiezen profiel vwo overeenkomen met de reeds gevolgde profielvakken havo;
– Je slaagt in 5 havo met acht of zeven vakken. 

Leerlingen die gemiddeld een 7,2 gescoord hebben bij het eindexamen kunnen eventueel in aanmerking komen om direct door te stromen naar 6v. Hierbij mogen niet meer dan twee negatieve adviezen uit de examenvergadering komen.

Groet, Piet Hein Stapensea
Afdelingsleider 3,4 en 5havo

Tijdpad:
– 1 december 2021 – 28 januari 2022:
Inschrijving instroom 5v
– Februari:
Bericht over toelating.
– Maart/april 2022:
Intakegesprekken
– 17 juni tot uiterlijk 5 juli 2021:
Eventuele toekenning plekken voor leerlingen die zich na 28 januari hebben aangemeld en/of geslaagd zijn in 5 havo.