Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Doorstroom 5H > 5V

×

Leerlingen van buiten onze school die graag bij ons 5VWO willen doen, kunnen zich vanaf 1 februari aanmelden via de knop aanmelden die dan op deze website zal verschijnen.

Voor onze huidige 5 Havo leerlingen geldt onderstaande procedure.

Leerlingen van het Kennemer Lyceum die interesse hebben om over te stappen naar het VWO kunnen dit vanaf 1 december 2023 tot 26 januari 2024 17.00 uur kenbaar maken via onderstaande link.

Goed om te weten is dat leerlingen op het vwo in acht vakken examen doen. Daarnaast is het een voorwaarde dat leerlingen naast Engels ook een tweede moderne vreemde taal volgen. Hierop kan soms een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie, een andere moedertaal dan de Nederlandse- of Friese taal of een N-profiel waarbij met de tweede moderne taal geen uitzicht is op een vwo-diploma. Daarnaast zal het PWS op het vwo opnieuw gemaakt moeten worden. Het is soms mogelijk om het PWS uit 5h uit te breiden zodat het aan de vwo-eisen voldoet. Voor maatschappijleer en ckv ontvangt de leerling een vrijstelling –  het combinatievak bestaat dus enkel uit het PWS op vwo-niveau.

Na inschrijving ontvangt de leerling een bevestigingsmail en zullen de afdelingsleiders havo en/of vwo een intakegesprek houden in de maand april/mei. Als leidraad voor het gesprek moeten alle leerlingen een motivatiebrief sturen naar phstapensea@kennemerlyceum.nl. Wij verwachten de brief uiterlijk twee dagen voor het gesprek, die we via teams inplannen. 

Plaatsingsvoorwaardes:
– Er moet ruimte zijn in de nieuw te vormen 5v-klassen;
– Er is sprake van een inhoudelijk verantwoorde aansluiting, dit betekent dat de vakken van het te kiezen profiel vwo overeenkomen met de reeds gevolgde profielvakken havo;
– Je slaagt in 5 havo met acht of zeven vakken. 

Huidige leerlingen die gemiddeld een 7,2 gescoord hebben bij het eindexamen kunnen eventueel in aanmerking komen om direct door te stromen naar 6v. Hierbij mogen niet meer dan twee negatieve adviezen uit de examenvergadering komen.

Tijdpad
Voor de overstap van havo naar vwo geldt het volgende tijdpad, met dien verstande dat dit in principe intern plaats zal vinden.
– 1 december 2023 – 26 januari 2024: Inschrijving instroom 5v via forms
– Uiterlijk 16 februari 2024: Goedgekeurd doorstroom formulier inleveren bij de decaan vwo, mevrouw Meijer
– Februari 2024: Bericht over toelating door de afdelingsleider 4 en 5 havo
– Maart/april 2024: Intakegesprekken n.a.v. motivatiebrief met mevrouw van der Weide, afdelingsleider 4,5 en 6 vwo. Let op! Dit is geen selectie!
– 17 juni tot uiterlijk 19 juli 2024: Eventuele toekenning plekken voor leerlingen die zich na 26 januari hebben aangemeld en/of geslaagd zijn in 5 havo.