Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Doorstroom 5H > 5V

×

Leerlingen die interesse hebben om over te stappen naar het VWO kunnen dit vanaf 1 december 2020 tot 29 januari 2021 17.00 kenbaar maken via de volgende linke link: Formulier doorstromen 5 HAVO naar 5 VWO

Goed om te weten is dat leerlingen op het vwo in acht vakken examen doen. Daarnaast is het een voorwaarde dat leerlingen naast Engels ook een tweede moderne vreemde taal volgen. Hierop kan soms een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie, een andere moedertaal dan de Nederlandse- of Friese taal of een N-profiel waarbij met de tweede moderne taal geen uitzicht is op een vwo-diploma. Daarnaast zal het PWS op het vwo opnieuw gemaakt moeten worden. Het is soms mogelijk om het PWS uit 5h uit te breiden zodat het aan de vwo-eisen voldoet. Voor maatschappijleer en ckv ontvangt de leerling een vrijstelling – het combinatievak bestaat dus enkel uit het PWS op vwo-niveau.

Na inschrijving ontvangt de leerling een bevestigingsmail en zullen de afdelingsleiders havo en/of vwo een intakegesprek houden in de maand april/mei. Als leidraad voor het gesprek moeten alle leerlingen een motivatiebrief sturen via het contactformulier van Piet Hein Stapensea. Wij verwachten de brief uiterlijk twee dagen voor het gesprek.
Plaatsingsvoorwaarden:

  • Er moet ruimte zijn in de nieuw te vormen 5v-klassen;
  • Er is sprake van een inhoudelijk verantwoorde aansluiting, dit betekent dat de vakken van het te kiezen profiel vwo overeenkomen met de reeds gevolgde profielvakken havo;
  • Je slaagt in 5 havo met acht vakken óf;
  • Je slaagt in 5 havo met zeven vakken en een gemiddelde van een 6,8 of hoger, gescoord bij het eindexamen (het betreft het gemiddelde van het schoolexamen en het eerste tijdvak van het centraal examen) én minimaal een eindcijfer 6 voor Engels, Nederlands en wiskunde.

Leerlingen die gemiddeld een 7,2 gescoord hebben bij het eindexamen kunnen eventueel in aanmerking komen om direct door te stromen naar 6v. Hier mogen niet meer dan twee negatieve adviezen uit de examenvergadering bij komen.

Tijdpad:

  • 1 december 2020 – 29 januari 2021 Inschrijving instroom 5v
  • april/mei 2021 Intakegesprekken
  • 16 juni (na examenuitslag) Bericht over toelating. Indien nodig loting tussen leerlingen die voldoen aan de voorwaarden en tijdig zijn ingeschreven
  • 17 juni tot uiterlijk 5 juli 2021 Eventuele toekenning plekken voor leerlingen die zich na 29 januari hebben aangemeld en/of geslaagd zijn in 5 havo met zeven vakken en een gemiddelde onder de 6,8 en ten hoogste twee negatieve adviezen krijgen van de examenvergadering.