Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Klachtenregeling

×

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt en/of dat zaken niet gaan zoals wij (collega’s, ouders of leerlingen) willen.
Vanzelfsprekend wordt een klacht als eerste besproken met degene die de klacht veroorzaakt heeft. Levert dit gesprek geen duidelijkheid op dan kan de klacht worden voorgelegd aan de leidinggevende van betreffende collega.
Leidt ook dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling en de regeling bezwaar- en beroepschriften, die hieronder te vinden is.

Interne commissie voor bezwaar- en beroepschriften

Postbus 8
2050 AA Overveen

Klachtenregeling:

Externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften

Geschillen commissies bijzonder onderwijs (GBCO)
T: 070-3861697 (tussen 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur)
F: 070-3020836
E: info@gcbo.nl

Postadres

Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Procedure

klik hier

Interne vertrouwenspersonen

Nicolette Veen
Patrick Krop

Externe vertrouwenspersoon

Bernadette Hes