Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Opleidingsschool

×

Het Kennemer Lyceum is in 2023 toegetreden tot opleidingsschool ROSA. Dit regionale samenwerkingsverband van opleidingsscholen heeft als voordeel dat de begeleiding van stagiairs heel goed geregeld is. De werkplekbegeleiders zijn allemaal geschoold of worden dat in de nabije toekomst.

Onze twee Kennemer Lyceum schoolopleiders hebben een veelzijdig en boeiend programma ontwikkeld als onderdeel van ons opleidingsplan. Stagiairs op het Kennemer Lyceum worden serieus genomen en vanwege de korte lijntjes leiden wij echt samen op. Onderdeel van het opleidingsplan is een doorlopende lijn naar een programma voor startende docenten, waar je wellicht na een succesvolle stage ook van kan profiteren.   

Wat kun je verwachten van een stage op het Kennemer Lyceum?

  • Professionele, ervaren en enthousiaste werkplekbegeleiders die de eerste aanspreekpunten zijn voor onze stagiairs
  • Regelmatig thema- en intervisie-bijeenkomsten met mede stagiairs
  • Een leerklimaat waarbij je veel feedback krijgt en waarbij bij elke docent de deur altijd open staat om mee te kijken in de klas
  • Niet alleen leer je alles over het lesgeven maar we introduceren je ook in de bredere context van een middelbare school: oudergesprekken, rapportvergaderingen, schoolleiding, etc.
  • Een overzichtelijke school met een prettige werkomgeving waar je je snel thuis zult voelen. Onze docenten in opleiding worden echt als volwaardig onderdeel van het (docenten)team opgenomen.

Kijk voor beschikbare stageplaatsen op:

https://www.opleidingsschoolrosa.nl/stageplaatsen/

Voor meer informatie:

Schoolopleiders:

Johannes Buter

Sophia Koningsveld

stage@kennemerlyceum.nl