Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Ziekmelden en verlof

×

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn.

Ziekmelden kan tijdens de huidige coronatijd alleen telefonisch bij een van onze receptiemedewerkers: 023 – 522 10 60

(Tand)arts en ortho afspraken maakt u in principe buiten schooltijd en nooit tijdens toetsen. Dit geldt ook voor rij- en theorie-examens voor auto of scooter. Bovenstaande afspraken dienen van tevoren doorgegeven te worden, dit kan uitsluitend telefonisch of via een absentiebriefje (zie onder), het absentiebriefje kan de leerling bij de receptie afgeven.

Voor buitengewoon (vakantie)verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen (zie onder). Deze kan ingevuld worden en ingeleverd bij de receptie, t.a.v. Beatrix Storm, of via dit contactformulier.

Voor extra vakantieverlof moet de aanvraag 6 weken van tevoren worden ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door de afdelingsleider van de leerling. Voor uitgebreide informatie betreffende de wetgeving voor buitengewoon (vakantie)verlof verwijzen wij u naar de brochure “Iedereen naar school” (zie onder).

Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij de rector (voor verlofaanvragen van 10 schooldagen of korter). Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van het beroepschrift de President van de Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.

Mocht u vragen over verzuim of verlof hebben, dan kunt u contact opnemen met Beatrix Storm (verzuimcoördinator). Beatrix is op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 uur en 14:00 uur of via het contactformulier.

Voor vragen over verlof neemt u contact op met Beatrix Storm