Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Ziekmelden en verlof

×

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn.
Ziekmelden kan via Magister. Dit betreft dus ziekmeldingen voor een gehele dag. Overige meldingen (tandarts, dokter enz.) gaan via een absentiebriefje of telefonisch op nummer
023-522 10 60.

Voor buitengewoon (vakantie)verlof dient u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof in te vullen (zie onder). Deze kunt u downloaden en ingevuld bij de receptie laten inleveren,
t.a.v. Mevr. B. Storm.

Voor extra vakantieverlof moet de aanvraag 6 weken van tevoren worden ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door de afdelingsleider van de leerling. Voor uitgebreide informatie betreffende de wetgeving voor buitengewoon (vakantie)verlof verwijzen wij u naar de brochure “Iedereen naar school” (zie onder).

Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij de rector (voor verlofaanvragen van 10 schooldagen of korter). Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van het beroepschrift de President van de Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.

Mocht u vragen over verzuim of verlof hebben, dan kunt u contact opnemen met Mevr. B. Storm (verzuimcoördinator). Mevr. Storm is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8:30 uur en 14:00 uur of via het contactformulier.