Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Ziekmelden en verlof

×

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn.

Met ingang van schooljaar 2021/2022 kunt u uw kind ziekmelden via Magister, https://kennemerlyceum.magister.net, of via de Magister App. Ziekmelden doe je in het afwezigheidsscherm via de knop ‘Melden’. Hierbij geef je aan of het gaat om vandaag of morgen en vul je eventueel een opmerking in. Ziekmelden kan nog wel telefonisch op 023-5221060 maar het gaat veel sneller via Magister. 

Let op: Dit betreft dus uitsluitend ziekmeldingen voor een gehele dag. Overige meldingen (tandarts, dokter enz.) gaan via een absentiebriefje of telefonisch. Deze kun je dus niet zelf in Magister zetten, ook niet via de ‘opmerkingen’.

Er kan alleen worden ziekgemeld voor vandaag of morgen. Op vrijdag alleen voor de vrijdag; op zaterdag kan er niet gemeld worden; en op zondag alleen voor maandag.  Zodra je de ziekmelding hebt bevestigd is deze definitief en zichtbaar op het scherm afwezigheid.

Corona gerelateerde ziekmeldingen kunnen niet via magister gedaan worden. Als er sprake is van een besmetting of quarantaine door een besmetting in de omgeving willen we je vragen dit telefonisch aan ons door te geven.

We vertrouwen erop dat je bewust met je inloggegevens omgaat, zodat we niet het risico lopen dat leerlingen zichzelf gaan ziekmelden. Je kunt dit ook monitoren door regelmatig in Magister te kijken.

Voor buitengewoon (vakantie)verlof dien je een aanvraagformulier in te vullen (zie onder). Deze kan ingevuld worden en ingeleverd bij de receptie, t.a.v. Beatrix Storm, of via dit contactformulier.

Voor extra vakantieverlof moet de aanvraag 6 weken van tevoren worden ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door de afdelingsleider van de leerling. Voor uitgebreide informatie betreffende de wetgeving voor buitengewoon (vakantie)verlof verwijzen wij u naar de brochure “Iedereen naar school” (zie onder).

Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij de rector (voor verlofaanvragen van 10 schooldagen of korter). Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van het beroepschrift de President van de Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.

Mocht je vragen over verzuim of verlof hebben, dan kun je contact opnemen met Beatrix Storm (verzuimcoördinator). Beatrix is op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 uur en 14:00 uur of via het contactformulier.