Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Ziekmelden en verlof

×

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn.
Ziekmelden kan via Magister. Dit betreft dus ziekmeldingen voor een gehele dag. Overige meldingen (tandarts, dokter enz.) gaan via een absentiebriefje of telefonisch.

Voor buitengewoon (vakantie)verlof dien je een aanvraagformulier in te vullen (zie onder). Deze kan ingevuld worden en ingeleverd bij de receptie, t.a.v. Beatrix Storm, of via dit contactformulier.

Voor extra vakantieverlof moet de aanvraag 6 weken van tevoren worden ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door de afdelingsleider van de leerling. Voor uitgebreide informatie betreffende de wetgeving voor buitengewoon (vakantie)verlof verwijzen wij u naar de brochure “Iedereen naar school” (zie onder).

Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij de rector (voor verlofaanvragen van 10 schooldagen of korter). Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van het beroepschrift de President van de Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.

Mocht je vragen over verzuim of verlof hebben, dan kun je contact opnemen met Beatrix Storm (verzuimcoördinator). Beatrix is op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 uur en 14:00 uur of via het contactformulier.