Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Ouderbijdrage

×

Het Kennemer Lyceum ontvangt, net als alle andere middelbare scholen, subsidie van het Ministerie van OCW. Van deze subsidie betalen we een belangrijk deel van onze kosten zoals het aanstellen van docenten voor de reguliere lessen, het verzorgen van de gratis leermiddelen en de reguliere huisvestingskosten. Daarnaast biedt het Kennemer Lyceum leerlingen veel extra’s zoals monumentale huisvesting, prachtige sport- en buitenruimten, extra lessen op het gebied van sport, cultuur en talen, excursies en buitenlandse reizen.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Het Ministerie van OCW stelt aan scholen voor voortgezet onderwijs jaarlijks geld ter beschikking waarmee de school de basiskosten voor het verzorgen van de reguliere lessen, de gratis leermiddelen en de reguliere huisvestingskosten kan dekken. Het Kennemer Lyceum wil echter meer dan een ‘basispakket’ aan zijn leerlingen aanbieden om te zorgen dat onze leerlingen ook echt ‘klaar voor morgen’ zijn.

Daarom organiseert de school een groot aantal extra onderwijsactiviteiten, excursies en reizen die niet uit de subsidie van de overheid betaald kunnen worden. Ook bekostigen wij een aantal voorzieningen uit de ouderbijdrage die de overheid niet of onvoldoende vergoedt. Bij de instandhouding van de monumentale huisvesting, de prachtige sportfaciliteiten en fijne buitenruimten is jouw financiële hulp onmisbaar.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. De schoolleiding legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de bijdragen aan de (O)MR.

De factuur bestaat uit vier elementen:

  • De algemene vrijwillige ouderbijdrage (185,-)
  • De inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage voor de instandhouding van het monumentale pand en de (sport)faciliteiten op het terrein.
  • De kosten voor activiteiten per leerjaar en de kosten voor extra onderwijs.
  • De factuur voor buitenlandse reizen en werkweken wordt een aantal weken voor aanvang van de reis verstuurd.

Een volledig overzicht van de kosten per leerjaar kun je hier inzien.