Aanmelden

Inschrijven voor

Inschrijving Brugklas 2018 – 2019

Leerlingen met een havo, havo-vwo of vwo advies kunnen zich vanaf 12 februari 2018 aanmelden bij het Kennemer Lyceum door middel van het digitale aanmeldingsformulier. Dit formulier  staat vanaf maandag 12 februari 2018 7.30 uur op onze website (aanmeldknop).

Naast een havo-, atheneum- en gymnasiumbrugklas hebben wij ook een gemengde brugklas havo-vwo. Kies de brugklas die bij het afgegeven schooladvies past.

Na het insturen van het digitale aanmeldformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en een uitnodiging om de aanmelding persoonlijk toe te lichten waarbij u ook de benodigde formulieren inlevert.

Groep 8 leerlingen die het Kennemer Lyceum op nummer 1 zetten in hun top 5 en het juiste advies hebben worden geplaatst. In de eerste ronde gaat het Kennemer namelijk niet loten.

Naar het aanmeldformulier

Instroom havo 2 en havo 3

De aanmeldingsprocedure voor de instroom naar havo 2 of havo 3 wordt regionaal vastgesteld en is uiterlijk 9 februari 2018 beschikbaar. Daarna wordt de procedure op onze site gepubliceerd, in ieder geval voor 12 februari. Aanmelden is mogelijk vanaf 12 februari.

Naar het aanmeldformulier

Instroom havo 4

Doe je dit jaar eindexamen vmbo-t en wil je opstromen naar havo-4? Dan ben je welkom op het Kennemer Lyceum.

De gezamenlijke havo-scholen in de regio hebben met elkaar afspraken gemaakt rond de toelating met als doel de opstroom van vmbo-t naar havo zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Waar moet je aan voldoen?

  • Op je eindlijst sta je gemiddeld een 6,8 of hoger (dit betreft het gemiddelde van het centraal- en schoolexamen);
  • alle kernvakken ( Nederlands, Engels en wiskunde) hebben minimaal het eindcijfer zes;
  • de vakdocenten van je vmbo-school ondersteunen jouw wens om door te stromen naar havo-4;
  • je bent gemotiveerd en hebt een goede werkhouding.

Vanaf 1 februari 2018 kunnen leerlingen zich aanmelden voor havo 4.  Voor de meivakantie worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Alle leerlingen die zich voor 1 april hebben aangemeld én toelaatbaar zijn, worden geplaatst voor zover er ruimte is binnen ons gebouw.

Naar het aanmeldformulier

Instroom VWO 2, VWO 3, VWO 4 en VWO 5

Vanaf 1 februari 2018 kunnen leerlingen zich ook aanmelden  voor de leerjaren 2, 3, 4 en 5 vwo. Je kunt je voor één van de genoemde leerjaren aanmelden. Het doorstroomformulier (geen kopie) dat door de huidige school wordt afgegeven moet dan zo snel mogelijk in ons bezit komen. U kunt dat afgeven of per post versturen.

Na de meivakantie worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Uiterlijk op 17 juli 2018, na afloop van de eindrapportvergaderingen, kunnen wij duidelijkheid geven over de definitieve inschrijving omdat wij dan pas zicht hebben op het aantal plaatsen.