Aanmelden

Inschrijven voor

Inschrijving Brugklas 2019 – 2020

Leerlingen met een havo, havo-vwo of vwo advies kunnen zich vanaf 11 februari 2019 aanmelden bij het Kennemer Lyceum door middel van het digitale aanmeldingsformulier. Dit formulier  staat vanaf maandag 11 februari 2019 vanaf 7.30 uur op onze website (aanmeldknop).

Naast een havo-, atheneum- en gymnasiumbrugklas hebben wij ook een gemengde brugklas havo-vwo. Kies de brugklas die bij het afgegeven schooladvies past.

Na het insturen van het digitale aanmeldformulier ontvang je een ontvangstbevestiging en een uitnodiging om de aanmelding persoonlijk toe te lichten waarbij je ook de benodigde formulieren inlevert.

Naar het aanmeldformulier

Instroom havo 4

Doe je dit jaar eindexamen vmbo-t en wil je opstromen naar havo-4? Dan ben je welkom op het Kennemer Lyceum.

De gezamenlijke havo-scholen in de regio hebben met elkaar afspraken gemaakt rond de toelating met als doel de opstroom van vmbo-t naar havo zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Waar moet je aan voldoen?

  • Op je eindlijst sta je gemiddeld een 6,8 of hoger (dit betreft het gemiddelde van het centraal- en schoolexamen);
  • alle kernvakken ( Nederlands, Engels en wiskunde) hebben minimaal het eindcijfer zes;
  • de vakdocenten van je vmbo-school ondersteunen jouw wens om door te stromen naar havo-4;
  • je bent gemotiveerd en hebt een goede werkhouding.

Vanaf 15 januari 2019 kunnen leerlingen zich aanmelden voor havo 4. Voor de meivakantie worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Alle leerlingen die zich voor 1 april hebben aangemeld én toelaatbaar zijn, worden geplaatst voor zover er ruimte is binnen ons gebouw.

Naar het aanmeldformulier

Instroom overige klassen

Vanaf 15 januari 2019 kunnen leerlingen zich ook aanmelden  voor de leerjaren 2, 3 havo/vwo en 4 en 5 vwo.

Na de meivakantie worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Uiterlijk op 11 juli 2019, na afloop van de eindrapportvergaderingen, kunnen wij duidelijkheid geven over de definitieve inschrijving omdat wij dan pas zicht hebben op het aantal plaatsen.

Naar het aanmeldformulier