Voorrangsregel

Voorrangsregel in de brugklas

Volgorde van plaatsing bij aanmelding in de brugklas.
1. Kinderen van werknemers van het Kennemer Lyceum
2. Broertjes en zusjes van leerlingen die op het moment van aanmelden zijn ingeschreven op het Kennemer Lyceum
3. Leerlingen die een bevestiging hebben gehad n.a.v. een MDO
4. Leerlingen die verhuizen van buiten de regio Kennemerland
5. Alle overige aanmeldingen
Wanneer er binnen een studie meer aanmeldingen zijn dan plaatsen vrij zijn, dan wordt er binnen die studie geloot. Lotingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een notaris