Talentstromen

Verrijkt talenonderwijs

Engels

Excel@English: XLE

In het eerste leerjaar kunnen leerlingen die extra uitdaging nodig hebben tijdens de lessen Engels deelnemen aan het XLE-programma. Er wordt extra aandacht besteed aan de vaardigheden: speaking, writing, reading en listening.

First Certificate of English (Cambridge): FCE

Vanaf leerjaar 2 is het mogelijk je in te schrijven voor het ‘First Certificate of English: FCE’
In deze extra lessen wordt dieper ingegaan op de Engelse taal. Er is ook aandacht voor culturele zaken als Engelse literatuur, theatre workshops en film/toneelbezoek. Deze opleiding van 2 jaar wordt afgesloten met een korte studiereis naar Hastings.

Cambridge Advanced English: CAE

In de bovenbouw kunnen leerlingen deelnemen aan het CAE-programma. Deze driejarige opleiding biedt niet alleen Engelse lessen op hoog niveau maar besteedt ook aandacht aan cultuur (er wordt een bezoek gebracht aan een Shakespeare voorstelling), literatuur en er wordt een bezoek gebracht aan de steden Oxford en Cambridge.

Frans

In de onderbouw werken de leerlingen met de lesmethode ‘Grandes Lignes’. Leerlingen uit leerjaar één, die Frans een leuke taal vinden en die gemotiveerd zijn een officieel diploma versterkt Frans te halen, kunnen het einde van het schooljaar afsluiten met een internationaal erkend examen Delf A1. In het tweede jaar of eventueel het derde jaar kunnen zij hun diploma A2 behalen en uiteindelijk doorstromen naar B1 ken B2.

Beleid toptalent

Leerlingen met bijzondere talenten op creatief, sportief of wetenschappelijk vlak, die op (inter)nationaal niveau actief zijn kunnen op grond van bovengenoemde activiteiten in aanmerking komen voor extra verlof.

Extra leerlijnen

Naast het reguliere lesprogramma kun je meedoen aan de sportlijn leerjaar één en leerjaar twee.

Sportlijn

  • Je volgt clinics gegeven door échte sporthelden.
  • Je bezoekt wedstrijden op hoog niveau (zoals bezoek aan EK shorttrack en Roland Garros).
  • Je maakt wedstrijdanalyses.
  • Je krijgt op hoog niveau sportlessen aangeboden.
  • Je doet mee met de winterwerkweek in Oostenrijk (leerjaar één).
  • Je doet mee aan de waterweek bij de Kaag (leerjaar twee).

Naast al die sportieve activiteiten ben je spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten zoals samenwerken, leidingnemen, communiceren, leren omgaan met verschillen en organiseren.