Talentstromen

Verrijkt talenonderwijs

Engels

Excel@English: XLE

In het eerste leerjaar kunnen leerlingen die extra uitdaging nodig hebben tijdens de lessen Engels deelnemen aan het XLE-programma. Er wordt extra aandacht besteed aan de vaardigheden: speaking, writing, reading en listening.

First Certificate of English (Cambridge): FCE

Vanaf leerjaar 2 is het mogelijk je in te schrijven voor het ‘First Certificate of English: FCE’
In deze extra lessen wordt dieper ingegaan op de Engelse taal. Er is ook aandacht voor culturele zaken als Engelse literatuur, theatre workshops en film/toneelbezoek. Deze opleiding van 2 jaar wordt afgesloten met een korte studiereis naar Hastings.

Cambridge Advanced English: CAE

In de bovenbouw kunnen leerlingen deelnemen aan het CAE-programma. Deze driejarige opleiding biedt niet alleen Engelse lessen op hoog niveau maar besteedt ook aandacht aan cultuur (er wordt een bezoek gebracht aan een Shakespeare voorstelling), literatuur en er wordt een bezoek gebracht aan de steden Oxford en Cambridge.

Frans

In de onderbouw werken de leerlingen met de lesmethode ‘Grandes Lignes’. Leerlingen uit leerjaar één, die Frans een leuke taal vinden en die gemotiveerd zijn een officieel diploma versterkt Frans te halen, kunnen het einde van het schooljaar afsluiten met een internationaal erkend examen Delf A1. In het tweede jaar of eventueel het derde jaar kunnen zij hun diploma A2 behalen en uiteindelijk doorstromen naar B1 ken B2.

Beleid toptalent

Leerlingen met bijzondere talenten op creatief, sportief of wetenschappelijk vlak, die op (inter)nationaal niveau actief zijn kunnen op grond van bovengenoemde activiteiten in aanmerking komen voor extra verlof. Neem hiervoor contact met de conrector of stuur een email naar info@kennemerlyceum.nl

Extra leerlijnen

Naast het reguliere lesprogramma kun je meedoen aan de sportlijn of ondernemerslijn.

Sportlijn en het examenvak BSM

Vind jij sporten leuk? Dan kun je in de 1e en 2e klas deelnemen aan de sportlijn. Je krijgt dan twee extra sportlessen in de week, gegeven door echte sporthelden. Je volgt clinics, krijgt gasttrainingen en gaat naar belangrijke sportwedstrijden. Afgelopen jaren gingen we bijvoorbeeld naar het EK Short track en het OKT Volleybal. Bovendien leer je door het volgen van de sportlijn goed samenwerken en leiding nemen.

We hebben op het Kennemer Lyceum twee gymzalen, een groot sportveld en, als enige school in de regio, een multicourt!

In de brugklas gaan de leerlingen van de sportlijn op wintersport naar Oostenrijk. De tweedejaarsleerlingen maken tijdens de watersportweek in De Kaag kennis met zeilen, kanoën, wake-boarden, fly-boarden, etc.

Maar er is meer: we organiseren om het jaar een hockeytrip naar Zuid-Afrika én een trip naar Roland Garros. Ook doen we elk jaar mee aan de Sport Interlyceale. Dit is een sporttoernooi met de vier oudste lycea van Nederland. Natuurlijk nemen we ook regelmatig deel aan allerlei sporttoernooien.

In de bovenbouw kun je kiezen voor het vak BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij. Als je sport en bewegen en het organiseren van activiteiten voor anderen interessant vindt, dan is BSM misschien iets voor jou. Door het toepassen van praktische vaardigheden, zelfstandig en in teamverband, is het een actieve, leerzame en leuke afwisseling op de profielvakken. BSM sluit goed aan bij allerlei vervolgopleidingen zoals de Academie Lichamelijke Opvoeding, PABO, maar ook studies als vrijetijdsmanagement of communicatie en eventmanagement, paramedische studies (zoals fysiotherapie en caesartherapie, verpleegkunde) en geüniformeerde beroepen ( bijvoorbeeld politie, defensie, marechaussee).

Ondernemerslijn

Houd jij van organiseren en plannen maken? Dan is de ondernemerslijn iets voor jou. Tijdens 2 extra lesuren per week maak je kennis met het ondernemerschap waarbij jouw eigen project het hele jaar centraal staat. Samen met je docenten en het team waarin je samenwerkt zet je alle stappen: van creatief idee naar uiteindelijke uitvoering van het project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een expositie, een actie voor een goed doel of een initiatief voor meer duurzaamheid op school. 

 

De ondernemerslijn is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het ontdekken van je eigen talenten. Ons belangrijkste doel is om samen te werken aan vaardigheden die horen bij ondernemerschap. Organiseren, initiatief nemen, creatief denken, kritisch kijken, delegeren en leidinggeven, presenteren en netwerken met de gemeente, andere ondernemers en experts, zijn daarom belangrijk in het lesprogramma. Natuurlijk komt er ook theorie in de lessen voor, maar altijd met het doel deze kennis meteen in je eigen project te kunnen gebruiken. 

 

Netwerken is een belangrijke vaardigheid voor elke ondernemer. Samenwerken in een team met mensen die verschillend zijn, zorgt ervoor dat je meer bereikt dan alleen. Dat passen we in de ondernemerslijn natuurlijk ook toe. Daarom gebruiken we ons netwerk om gastlessen van experts en bedrijfsbezoeken te organiseren. Samen gaan we ondernemen!