Over ons

Welkom

Het Kennemer Lyceum is een kleinschalige, overzichtelijke en veilige school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gehuisvest in een monumentaal pand en ligt prachtig in het groen. De recent gerealiseerde nieuwbouw is passend en biedt alle mogelijkheden voor modern onderwijs. We zijn trots op onze vaklokalen, mediatheek, atletiekbaan, sportvelden en buitenruimte.

Het Kennemer is opgericht in 1920 en is een van de oudste lycea van Nederland. We hebben een rijke historie én we staan vandaag de dag midden in deze, steeds veranderende, tijd.

Het Kennemer is een school waar collega’s en leerlingen elkaar kennen. De lijnen zijn kort, de onderlinge contacten goed en dat draagt bij aan een schoolklimaat waar leerlingen tot hun recht kunnen komen, hun talenten kunnen ontwikkelen en met plezier en succes hun schoolcarrière kunnen doorlopen.

Wij bereiden leerlingen voor op de wereld van morgen

Wij bieden uitstekend onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Onze leerlingen zijn na afloop klaar voor vervolgonderwijs en beschikken bovendien over kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor hun vervolgstudie en hun verdere leven. We leren met elkaar en van elkaar en hebben aandacht voor maximale talentontwikkeling , maar ook voor persoonlijke ontwikkeling als voorbereiding op wereld voor morgen.

Wij hebben een uitgebreid aanbod voor maximale talentontwikkeling

Leerlingen worden op het Kennemer Lyceum uitgedaagd om hun kwaliteiten maximaal te ontwikkelen op intellectueel, sportief, cultureel en sociaal gebied. Daartoe hebben onze leerlingen op school letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich in alle opzichten te ontplooien. Naast het reguliere lesaanbod, bestaat de mogelijkheid voor leerlingen met ambitie of speciale interesses om te participeren in programma’s om hun talenten maximaal te kunnen ontwikkelen. Zo bieden wij de Sportlijn, Kunst- en Cultuurlijn, Robocup, ICT, Techniek en verrijkt talenonderwijs aan.

Wij zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Dit doen wij door aandacht te besteden aan de vaardigheden die nu en in de toekomst worden verwacht. Wij zijn ons bewust van een veranderende en internationaal georiënteerde toekomst. Daarom besteden we aandacht aan in de toekomst noodzakelijke vaardigheden zoals; onderzoeksvaardigheden, presentatietechnieken , vermogen tot samenwerken, gebruik van moderne IT middelen en nieuwe media en vermogen tot kritisch denken. Door de diverse buitenlandse reizen en samenwerking met buitenlandse scholen zijn onze leerlingen nieuwsgierig naar andere culturen en internationaal georiënteerd.

We bieden goede begeleiding in een veilige en gezonde omgeving

Het Kennemer Lyceum blijft continu investeren in de kwaliteit van het onderwijs, door maatwerk en zorgvuldige persoonlijke begeleiding. Verder heeft elke leerling een mentor of coach die zorgt voor een goede begeleiding en een veilige sfeer in de klas. We hebben een uitgebreid dyslexiebeleid, een goed functionerend zorgteam en huiswerk- en examenbegeleiding. We beschikken over een schoolkantine met een gezond aanbod en we zijn een rookvrije school.

Wij werken op het Kennemer vanuit de volgende kernwaarden:

  • samenwerken en samen leren: we leren van en met elkaar
  • talentontwikkeling en omgaan met verschillen: door het aanbieden van onderwijs op maat en uiteenlopende talentmodules
  • verantwoordelijkheid en vertrouwen: door zelfstandig leren en denken en het stimuleren van een open en kritische houding
  • actief en compleet leren: leerlingen worden uitgedaagd om voor zichzelf en voor anderen hun verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces in interactie met hun omgeving

Graag tot ziens op het Kennemer!