Over ons

Welkom

Het Kennemer Lyceum is een kleinschalige, overzichtelijke en veilige school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gehuisvest in een monumentaal pand en ligt prachtig in het groen. De recent gerealiseerde nieuwbouw is passend en biedt alle mogelijkheden voor modern onderwijs. We zijn trots op onze vaklokalen, mediatheek, atletiekbaan, sportvelden en buitenruimte.

Het Kennemer is opgericht in 1920 en is een van de oudste lycea van Nederland. We hebben een rijke historie én we staan vandaag de dag midden in deze, steeds veranderende, tijd.

Het Kennemer is een school waar collega’s en leerlingen elkaar kennen. De lijnen zijn kort, de onderlinge contacten goed en dat draagt bij aan een schoolklimaat waar leerlingen tot hun recht kunnen komen, hun talenten kunnen ontwikkelen en met plezier en succes hun schoolcarrière kunnen doorlopen.

Wij bereiden leerlingen voor op de wereld van morgen

Wij bieden uitstekend onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Onze leerlingen zijn na afloop klaar voor vervolgonderwijs en beschikken bovendien over kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor hun vervolgstudie en hun verdere leven. We leren met elkaar en van elkaar en hebben aandacht voor maximale talentontwikkeling , maar ook voor persoonlijke ontwikkeling als voorbereiding op wereld voor morgen.

Wij hebben een uitgebreid aanbod voor maximale talentontwikkeling

Leerlingen worden op het Kennemer Lyceum uitgedaagd om hun kwaliteiten maximaal te ontwikkelen op intellectueel, sportief, cultureel en sociaal gebied. Daartoe hebben onze leerlingen op school letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich in alle opzichten te ontplooien.

Het basiscurriculum is gericht op het behalen van het diploma en hierbij moeten leerlingen vanaf de brugklas een keuze maken uit uiteenlopende Kennemer Keuzeprojecten. Op deze wijze werkt het Kennemer aan verdieping en het verder ontwikkelen van talenten. Je leert onderzoek doen door een moord op te lossen, je leert (nep)nieuws te analyseren en verslag te doen, je kunt je verdiepen in techniek of in psychologie. Er zijn projecten op allerlei gebied.

Naast het reguliere lesaanbod, bestaat de mogelijkheid voor leerlingen met ambitie of speciale interesses om te participeren in programma’s om hun talenten maximaal te kunnen ontwikkelen. Zo bieden wij de Sportlijn, de Ondernemerslijn en verrijkt talenonderwijs aan.

Wij zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Dit doen wij door aandacht te besteden aan de vaardigheden die nu en in de toekomst worden verwacht. Wij zijn ons bewust van een veranderende en internationaal georiënteerde toekomst. Daarom besteden we aandacht aan in de toekomst noodzakelijke vaardigheden zoals; onderzoeksvaardigheden, presentatietechnieken , vermogen tot samenwerken en tot kritisch denken.

Veranderingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op. Zo zijn digitalisering, internationalisering en klimaatverandering geen trendy kreten meer; ze vormen de realiteit.

Deze realiteit vraagt specifieke kennis en vaardigheden van jonge mensen. Het Kennemer lyceum is daarom actief gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden bij onze leerlingen. Hen de visie en het gereedschap aanreiken om succesvol te kunnen zijn in een steeds veranderende wereld: dat is de belofte van het Kennemer.

Wat houdt dit in in de praktijk?

Alle lesprogramma’s en activiteiten worden gebouwd op een gebalanceerd pedagogisch fundament waar kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een gelijkwaardige rol in spelen.

We raken aan vragen als: hoe begrijp je wie jij bent? Hoe sta jij in relatie tot anderen? Hoe leren we omgaan met verschillen? Reflecteren, kritisch en creatief kunnen denken, effectief kunnen communiceren en digitaal vaardig zijn gaat leerlingen goed van pas komen in een veranderende toekomst. Zo bieden wij kennis en vaardigheden aan in drie thema’s die in ons lesaanbod, in de Kennemer keuzemodules en tijdens reizen en culturele uitstapjes aan de orde komen.

A. Onderzoek en wetenschap, waarin we wetenschap verbinden met de wereld van nu. Onder andere kritisch lezen en onderzoeksvaardigheden komen aan bod binnen de reguliere vakken en onze VHBO -en Academische route in de bovenbouw.

B. Ondernemerschap, waarin communicatie & presentatie-vaardigheden in combinatie met creativiteit en leiderschapsvaardigheden centraal staan. Engels is de wereld taal van nu en wij bieden een excellent programma aan inclusief de mogelijkheid om een Cambridge (FCE) certificaat te behalen. Tevens wordt er in de talentmodules Spaans en Chinees aangeboden.

C. Gezondheid & Sport, waarin er aandacht is voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Veel aandacht voor sport (Sportlijn, BSM) maar ook is er binnen de talentmodules aandacht voor mindfulness, coaching, yoga en psychologie,

We bieden goede begeleiding in een veilige en gezonde omgeving

Het Kennemer Lyceum blijft continu investeren in de kwaliteit van het onderwijs, door maatwerk en zorgvuldige persoonlijke begeleiding. Verder heeft elke leerling een mentor of coach die zorgt voor een goede begeleiding en een veilige sfeer in de klas. We hebben een uitgebreid dyslexiebeleid, een goed functionerend zorgteam en huiswerk- en examenbegeleiding. We beschikken over een schoolkantine met een gezond aanbod en we zijn een rookvrije school.

Graag tot ziens op het Kennemer!