Onderwijsstructuur

Brugklas

Alle brugklasleerlingen volgen de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, lichamelijke opvoeding, vorm en beeld. De gymnasiasten volgen in de brugklas Latijn.

Leerlingen die een voorsprong hebben in de Engelse taal volgen het XLE programma, in dit lesuur worden leerlingen extra uitgedaagd en zijn ze op een andere manier bezig met de Engelse taal dan in de reguliere lessen

Gedurende het hele schooljaar wordt in de mentorlessen aandacht besteed aan het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.

Soms hebben leerlingen tijdelijk extra ondersteuning nodig bij vakken die moeilijk zijn. Aan deze leerlingen bieden we steunlessen aan. Steunlessen rekenen, wiskunde en Engels worden op een vast moment in de week gegeven.

Daarnaast moeten leerlingen deelnemen aan twee verschillende Kennemer Keuzeprojecten, bijvoorbeeld:

  • Expeditie Kennemer
  • “So you know you can dance”
  • Jouralisten in de dop
  • Techniek in praktijk
  • De jonge Jury, dat ben jij!
  • Moord op ’t Kennemer

De complete lessentabel vindt u in de schoolgids en onder de rubriek DOWNLOADS.

Havo

Op het Kennemer kun je de havo-opleiding volgen, deze opleiding bereidt je voor op het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo). Getalenteerde havisten kunnen na het behalen van hun havo-diploma doorstromen naar vwo 5, waarna zij na twee jaar en soms in één jaar hun vwo-diploma kunnen behalen!

Op het havo krijg je uiteenlopende vakken (zie lessentabel op de site: rubriek praktische informatie/downloads). Vanuit de vakken wordt de verbinding gelegd met de praktijk, hierdoor zijn de vakken uitdagend en interessant. Je schrijft bij Nederlands bijvoorbeeld niet zomaar een tekst, maar maakt een sollicitatiebrief voor het bedrijf waar je wilt stagelopen.

Binnen de vhbo-route (voorbereiding op het hoger beroeps onderwijs-route) word je voorbereid op een hbo-opleiding en is het vanaf de eerste schooldag duidelijk dat je weet waarvoor je leert; je maakt kennis met beroepen, ontdekt je talenten en komt erachter welke vaardigheden (zoals presenteren, reflecteren en samen een project ontwerpen en uitvoeren) je nodig hebt voor je droomstudie en droombaan. Ook sturen we je in het vierde jaar op pad om de beroepenwereld in de praktijk te ervaren en je oriënteert je ook op studie en beroep door open dagen van hogescholen te bezoeken.

VWO

Op het Kennemer Lyceum kun je de opleidingen atheneum of gymnasium volgen, beide opleidingen bereiden je voor op de universiteit c.q. het wetenschappelijk onderwijs.

Op het vwo wordt hard gewerkt, je krijgt uiteenlopende vakken (zie lessentabel op de site: rubriek praktische informatie/downloads) en er worden binnen de academische route belangrijke vaardigheden aangeleerd. Je leert plannen en in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Ook leer je vaardigheden aan die je op school en bij studie en beroep nodig hebt zoals presenteren, een verslag schrijven en onderzoek doen door middel van praktische opdrachten. We sturen je in het vierde jaar op pad om de beroepenwereld in de praktijk te ervaren en je oriënteert je ook op studie en beroep door open dagen van universiteiten of hogescholen te bezoeken.

Onze docenten houden van hun vak en onze vwo’ers houden van het leren van nieuwe dingen in theorie en praktijk. Het spreekt vanzelf dat je met een zes niet tevreden bent. Kennis is een middel en doel om je skill’s en will te ontwikkelen: je weet hoe je moet leren en kunt ingewikkelde vaardigheden toepassen, bijvoorbeeld denkstappen maken om tot een oplossing te komen, je hebt motivatie om ergens voor te gaan en je leert je eigen sterke en zwakke punten kennen, zodat je daaraan kunt werken. We vragen van een vwo-leerling zelfwerkzaamheid, je krijgt meer verantwoordelijkheid en de nadruk ligt meer op inzicht dan op reproductie. Plezier en leren gaan hand in hand.

Gymnasium

Het Gymnasium op het Kennemer Lyceum begint in de eerste klas met Latijn. Het tweede jaar komt Grieks daarbij. Tot en met de vierde klas zijn beide talen verplicht in het gymnasiumprofiel. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen niet alleen voor het examen een betere keuze maken wat de klassieke talen betreft, maar ook dat velen in beide examen doen, in tegenstelling tot de landelijke trend. Daarnaast zijn wij van mening dat wij zoveel en zo breed mogelijk de leerlingen de klassieke cultuur dienen mee te geven, opdat zij hun denken scherpen en hun kennis ontwikkelen. Non scholae sed vitae discimus!
Lees meer.