Onderwijsaanbod

Leerlingen met een havo-, vwo-of gemengd havo/vwo advies zijn welkom op het Kennemer. Op onze school kan gestart worden in de brugklas havo, de brugklas atheneum, de brugklas gymnasium of de brugklas havo/vwo. Na afloop van het eerste jaar kunnen onze brugklasleerlingen nog alle kanten op. In de tweede klas zitten alle leerlingen op hun eigen niveau. In de derde klas maken de leerlingen een keuze voor een van de profielen, Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid.

Brugklas

Alle brugklasleerlingen volgen de vakken: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, mediawijsheid, lichamelijke opvoeding, muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. De gymnasiasten volgen in de brugklas Latijn.

Leerlingen die een voorsprong hebben in de Engelse taal volgen het XLE programma, in dit lesuur worden leerlingen extra uitgedaagd en zijn ze op een andere manier bezig met de Engelse taal dan in de reguliere lessen

Gedurende het hele schooljaar wordt in de mentorlessen aandacht besteed aan het aanleren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.

In de lessen mediawijsheid leren leerlingen om te gaan met ICT middelen, het internet en social media.

Soms hebben leerlingen tijdelijk extra ondersteuning nodig bij vakken die moeilijk zijn. Aan deze leerlingen bieden we steunlessen aan. Steunlessen rekenen, wiskunde en Engels worden op een vast moment in de week gegeven. Daarnaast kunnen leerlingen vanaf het schooljaar 2018-2019 deelnemen aan verschillende talentprogramma’s onder andere op het gebied van sport, kunst, presentatietechnieken, Science, Robocup en ICT.

De complete lessentabel vindt u in de schoolgids en onder de rubriek DOWNLOADS.

Havo

 

Op het Kennemer kun je de havo-opleiding volgen, deze opleiding bereidt je voor op het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Getalenteerde havisten kunnen na het behalen van hun havodiploma doorstromen naar vwo 5, waarna zij na twee jaar en soms in één jaar hun VWO-diploma kunnen behalen!

Op het HAVO krijg je uiteenlopende vakken (zie lessentabel op de site: rubriek praktische informatie/downloads), waarin onze docenten proberen elk vak zo interessant mogelijk te maken. Dat doen ze door verbinding te leggen met de praktijk. Je schrijft bij Nederlands bijvoorbeeld niet zomaar een tekst, maar maakt een sollicitatiebrief voor het bedrijf waar je wilt stagelopen.

Binnen de VHBO-route (Voorbereiding op het Hoger Beroeps Onderwijs-route) word je voorbereid op een HBO-opleiding en is vanaf de eerste schooldag duidelijk dat je weet waarvoor je leert; je maakt kennis met beroepen, ontdekt je talenten en komt erachter welke vaardigheden (zoals presenteren, reflecteren en samen een project ontwerpen en uitvoeren) je nodig hebt voor je droomstudie en droombaan. Ook sturen we je in het vierde jaar op pad om de beroepenwereld in de praktijk te ervaren en je oriënteert je ook op studie en beroep door open dagen van hogescholen te bezoeken.

VWO

Op het Kennemer Lyceum kun je de opleidingen atheneum of gymnasium volgen, beide opleidingen bereiden je voor op de universiteit c.q. het wetenschappelijk onderwijs.

Op het VWO wordt hard gewerkt, je krijgt uiteenlopende vakken ( zie lessentabel op de site: rubriek praktische informatie/downloads) en er worden binnen de academische route belangrijke vaardigheden aangeleerd. Je leert plannen en in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Ook leer je vaardigheden aan die je op school en bij studie en beroep nodig hebt zoals presenteren, een verslag schrijven en onderzoek doen door middel van praktische opdrachten. We sturen je in het vierde jaar op pad om de beroepenwereld in de praktijk te ervaren en je oriënteert je ook op studie en beroep door open dagen van universiteiten of hogescholen te bezoeken.

Onze docenten houden van hun vak en onze vwo’ers houden van het leren van nieuwe dingen in theorie en praktijk. Het spreekt vanzelf dat je met een zes niet tevreden bent. Kennis is een middel en doel om je skill’s en will te ontwikkelen: je weet hoe je moet leren en kunt ingewikkelde vaardigheden toepassen, bijvoorbeeld denkstappen maken om tot een oplossing te komen, je hebt motivatie om ergens voor te gaan en je leert je eigen sterke en zwakke punten kennen, zodat je daaraan kunt werken. We vragen van een vwo-leerling zelfwerkzaamheid, je krijgt meer verantwoordelijkheid en de nadruk ligt meer op inzicht dan op reproductie. Plezier en leren gaan hand in hand.

Verrijkt talenonderwijs

In het eerste leerjaar worden leerlingen extra uitgedaagd tijdens de lessen Engels (XLE).

Vanaf leerjaar 2 is het mogelijk om in te schrijven voor Cambridge English, Delf Frans of het verrijkte taalprogramma voor Duits.

Je bent gedurende één of twee uren per week intensief met de taal bezig. Je sluit het programma af met een examen. Met het behalen van het officiële diploma voor één van deze talen ligt de wereld voor je open.

Beleid toptalent

Leerlingen met bijzondere talenten op creatief, sportief of wetenschappelijk vlak, die op (inter)nationaal niveau actief zijn kunnen op grond van bovengenoemde activiteiten in aanmerking komen voor extra verlof.

Extra leerlijnen

Naast het reguliere lesprogramma kun je meedoen aan de sportklas, de kunst- en cultuurklas en de robocup.

Sportlijn

  • Je volgt clinics gegeven door échte sporthelden.
  • Je bezoekt wedstrijden op hoog niveau en maakt wedstrijdanalyses.
  • Je krijgt op hoog niveau sportlessen aangeboden.
  • Je doet mee met de winterwerkweek in Oostenrijk.

Naast al die sportieve activiteiten ben je spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten zoals samenwerken, leidingnemen, communiceren, leren omgaan met verschillen en organiseren.

RoboCup

Vind je het leuk om met computers te werken, wil je leren programmeren en je eigen games maken? 

  • je ontwerpt, bouwt en programmeert je eigen robot en zorgt ervoor dat hij de dingen doet die jij wilt!
  • samen met een groep leerlingen werkt je aan robots die jíj laat leven en die de wereld gaan verkennen;
  • als jouw robot het heel goed doet dan kun je zelfs meedoen aan een landelijke wedstrijd.

Naast al die technische activiteiten ben je spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten zoals samenwerken, het vergroten van je vermogen om oplossingen te bedenken, het ontwikkelen van je analytisch vermogen en programmeervaardigheden.