Onderwijsaanbod

Leerlingen met een havo-, vwo-of gemengd havo/vwo advies zijn welkom op het Kennemer. Op onze school kan gestart worden in de brugklas havo, de brugklas atheneum, de brugklas gymnasium of de brugklas havo/vwo. Na afloop van het eerste jaar kunnen onze brugklasleerlingen nog alle kanten op. In de tweede klas zitten alle leerlingen op hun eigen niveau. In de derde klas maken de leerlingen een keuze voor een van de profielen, Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid.

Lessen

Alle nieuwe brugklasleerlingen krijgen naast de gewone lessen zoals Engels, Frans, Nederlands en wiskunde ook lessen studievaardigheden, creatieve vakken en mentorlessen.

Tijdens de lessen studievaardigheid wordt gewerkt aan samenwerken, huiswerk plannen en het invullen van de schoolagenda.

Onze brugklasleerlingen krijgen ook lessen mediawijsheid, waarin zij leren om te gaan met ICT middelen, het internet en social media.

Soms is het nodig om extra ondersteuning te krijgen bij vakken die moeilijk zijn. Op het Kennemer worden extra lessen aangeboden voor de vakken Engels, wiskunde en rekenen.

De complete lessentabel vindt u in de schoolgids, die te vinden is onder de rubriek DOWNLOADS.

Verrijkt talenonderwijs

In het eerste leerjaar worden leerlingen extra uitgedaagd tijdens de lessen Engels (XLE).

Vanaf leerjaar 2 is het mogelijk om in te schrijven voor Cambridge English, Delf Frans of het verrijkte taalprogramma voor Duits.

Je bent gedurende één of twee uren per week intensief met de taal bezig. Je sluit het programma af met een examen. Met het behalen van het officiële diploma voor één van deze talen ligt de wereld voor je open.

Beleid toptalent

Leerlingen met bijzondere talenten op creatief, sportief of wetenschappelijk vlak, die op (inter)nationaal niveau actief zijn kunnen op grond van bovengenoemde activiteiten in aanmerking komen voor extra verlof.

Extra leerlijnen

Naast het reguliere lesprogramma kun je meedoen aan de sportklas, de kunst- en cultuurklas en de robocup.

Sportlijn

 • Je volgt clinics gegeven door échte sporthelden.
 • Je bezoekt wedstrijden op hoog niveau en maakt wedstrijdanalyses.
 • Je krijgt op hoog niveau sportlessen aangeboden.
 • Je doet mee met de winterwerkweek in Oostenrijk.

Naast al die sportieve activiteiten ben je spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten zoals:

 • samenwerken;
 • leidingnemen;
 • communiceren;
 • leren omgaan met verschillen;
 • organiseren.

RoboCup

Vind je het leuk om met computers te werken, wil je leren programmeren en je eigen games maken? 

 • je ontwerpt, bouwt en programmeert je eigen robot en zorgt ervoor dat hij de dingen doet die jij wilt!
 • samen met een groep leerlingen werkt je aan robots die jíj laat leven en die de wereld gaan verkennen;
 • als jouw robot het heel goed doet dan kun je zelfs meedoen aan een landelijke wedstrijd.

Naast al die technische activiteiten ben je spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten zoals:

 • samenwerken;
 • vergroten van je vermogen om oplossingen te bedenken;
 • ontwikkelen van je analytisch vermogen;
 • programmeervaardigheden.

Kunst- en cultuurlijn

Voor de creatieve leerlingen van het Kennemer hebben we een breed en rijk programma. Naast de reguliere lessen kun je je talenten verder ontwikkelen op het gebied van:

 • tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, toneelspelen en grimmeren;
 • je bezoekt bijzondere tentoonstellingen;
 • je krijgt een kijkje achter de schermen van de Toneelschuur of de Stadsschouwburg.

Aan het einde van het schooljaar organiseren we een middag waarop je aan je ouders het resultaat laat zien.

Naast al die creatieve activiteiten ben je spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van belangrijke kwaliteiten zoals:

 • leren kijken;
 • oplossingen bedenken;
 • samenwerken;
 • je persoonlijkheid ontwikkelen, staan voor wie je bent.