Lessentabel

In de onder- en middenbouw volgen leerlingen de lessen met hun eigen klas. In de bovenbouw wordt er gewerkt met profielgroepen en volgen de leerlingen de voor iedereen verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en lichamelijke oefening in klasverband.

Lessentabel onderbouw en middenbouw

Klas/Vak H1 H/V1 A1 G1 H2 A2 G2 H3 A3 G3
Nederlands 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2
Engels 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
Frans 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Duits 3 3 3 3 3 2
Latijn 3 3 2
Grieks 3 3
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2 2 2 2
Economie 1 1 1
Wiskunde 4 4 3 3 3 3 3 3,5 3 3
Rekenen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5
Nask 2 2 2
Natuurkunde 3 3 2
Scheikunde 2 2 2
Muziek 1 1 1 1
Handvaardigheid 2 2
Tekenen 2 2 2 2 2 2
Vorm en Beeld 2 2 2 2
Theater 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijk opvoeding 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Mediawijsheid 1 1 1 1
Studie/mentor les 1,5 2 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1
Taalmodules 0,8 0,8 0,8 0,8
Totaal 29,8 30,3 28,8 32,8 31,5 29,5 31,5 33,5 32,5 32,5
Extra aanbod
Cambridge 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
DELF 1 1 1 1 1 1
Sportlijn 2 2 2 2 2 2 2

Lessentabel bovenbouw

Klas/Vak H4 V4 H5 V5 V6
Nederlands 4 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Frans 3 3 4 3 3,5
Duits 3 3 4 3 3
Latijn 3 4 4
Grieks 3 4 4
Aardrijkskunde 3 3 3 3 2
Geschiedenis 3 3 3 3 3
Biologie 3,5 3 4 3 3
Bedrijfseconomie 3 2
Management & organisatie 3 3 3
Economie 3 3 4 3 3
Maatschappijleer 2 2
Wiskunde A 3 3 3 3 3,5
Wiskunde B 4 3 3 4 4
Wiskunde C 3 3 3
Wiskunde D 3 4 3 3
Rekenen 1 1
Natuurkunde 3 3 4 3 4
Scheikunde 3 2,5 3 3 3
CKV 2 2 1
KCV 1 2
Tekenen/kunstgeschiedenis 3 3 4 3 4
Lichamelijk opvoeding 2 2 1 2 1
Mentor les/LOB 1 1 * 1 *
Talenmodule 0,4 0,4
Extra aanbod
Cambridge 1 2 2

* De eindexamenleerlingen worden begeleid door coaches