Goede doelen Kerstactie (update)

15-11-2017 | Webmaster

Update: Luister naar het interview op Haarlem 105 (ga naar maandag 4 december 18:00, spring naar 47:30).

Het duurt nog 6 weken. Op 20 t/m 22 december 2017 zal voor de eerste keer op het Kennemer Lyceum de Kerstactie georganiseerd worden. Drie dagen lang zal de vierde klas dan een nog nader te bepalen goed doel adopteren, waarvoor zoveel mogelijk geld wordt ingezameld. Die drie dagen zal er vooral tijdens de pauzes en de avonden activiteiten georganiseerd worden én spullen verkocht worden door de vierde klas leerlingen. De vierdeklassers krijgen veel verantwoordelijkheid, zijn nu al begonnen met de eerste voorbereidingen en moeten zelfstandig in commissies de spullen maken en de activiteiten organiseren.

Het hoogtepunt van de kerstactie is de Kerstshow, een toneelstuk vol toneelspel, zang, dans en eerder opgenomen filmpjes dat wordt aangeboden door vierde klassers. Bij genoeg animo zal deze show op de woensdag 20 – én donderdagavond 21 december te zien zijn. Houdt een van deze avonden dus alvast vrij in je agenda! Docenten, leerlingen én ouders zijn van harte welkom om de kerstshow op school te komen bewonderen.

Donaties zijn welkom op NL33 RABO 0308 0811 61 ten name van Stichting Kennemer Lyceum te Overveen onder vermelding van kerstactie.