Definitief rapport van het inspectiebezoek is binnen

06-03-2019 | Marcus

Alle scholen worden één keer in de vier jaar bezocht door de onderwijsinspectie. Tijdens dit vierjaarlijks bezoek wordt de kwaliteit van het onderwijs en van de bedrijfsvoering tegen het licht gehouden.
Het Kennemer is onderzocht op de thema’s: onderwijsaanbod, didactisch handelen, financiën en kwaliteitszorg.
Op alle thema’s hebben we een mooie voldoende beoordeling ontvangen. Naast de vele complimenten kregen we een aandachtspunt mee, het Kennemer zal net als vele andere scholen meer werk moeten maken van differentiëren. Het is goed te weten dat we dit punt inmiddels hebben opgepakt.
Het definitieve rapport is te vinden onder praktische informatie/downloads