Buitenlesactiviteiten

Interlyceales

De verschillende lycea in Nederland strijden regelmatig gedurende interlyceales met elkaar op sportief of artistiek gebied. Vertegenwoordig jij je school met jouw talent?

Excursies

Bij diverse vakken ga je op excursie om de kennis en vaardigheden van verschillende vakken te verdiepen. Excurises worden onder andere georganiseerd naar Artis in Amsterdam en het Oudheidkundig museum in Leiden.

Studiereizen

In de bovenbouw worden studiereizen naar steden als Londen, Rome, Parijs en Berlijn georganiseerd. De opgedane kennis in talenvakken  en geschiedenis kan hier in de praktijk worden ervaren.

Schoolfeesten

Tijdens je schoolcarrière worden diverse schoolfeesten georganiseerd, zoals het brugklasfeest en het midzomergala.