Buitenlesactiviteiten

Interlyceales

Vanaf 1935 treffen leerlingen en collega’s van het Amsterdams Lyceum, het Baarnsch Lyceum, het Lorentz Casimir Lyceum (Eindhoven) en het Kennemer Lyceum elkaar tijdens de Artistieke Interlyceale en de Sport Interlyceale.
Tijdens deze uitwisselingen is er ruimte voor toneel, muziek, dans en beweging, fotografie, tekenen, handvaardigheid, denksport, eloquentia, teamsport en atletiek.
Foto’s films en blogs van de afgelopen Aristieke Interlyceale verzorgd door onze school, kun je bekijken op interlyceale.com

Het Kennemer Lyceum wordt bij elk van deze manifestaties vertegenwoordigd door honderd tot honderdvijftig leerlingen.

Excursies

Bij diverse vakken ga je op excursie om de kennis en vaardigheden van verschillende vakken te verdiepen. Excursies worden onder andere georganiseerd naar Artis, Oudheidkundig Museum, Delft, de Rotterdamse haven, Vincent van Gogh Museum en het Teylers Museum.

Studiereizen

In de bovenbouw worden studiereizen naar bijvoorbeeld Krakau, Barcelona, IJsland, Rome, Parijs en Berlijn georganiseerd. De opgedane kennis in talenvakken en geschiedenis kan hier in de praktijk worden ervaren.Schoolfeesten

Tijdens je schoolcarrière worden diverse schoolfeesten georganiseerd, zoals het brugklasfeest en het midzomergala.

Open Podium

Twee keer per jaar worden leerlingen en collega’s uitgenodigd het podium te beklimmen en hun talenten op het gebied van dans, cabaret, zang en muziek aan ouders, leerlingen en collega’s te tonen.

Brugklaspodium

Jaarlijks verzorgen alle brugklasleerlingen het Brugklas podium, vanuit de lessen drama, tekenen, muziek en handvaardigheid wordt een wervelend optreden voorbereid, dit schooljaar rond het thema
“Geheimen op het Kennemer”.