Buitenlesactiviteiten

Interlyceales

De verschillende lycea in Nederland strijden regelmatig gedurende interlyceales met elkaar op sportief of artistiek gebied. Vertegenwoordig jij je school met jouw talent?

Excursies

Bij diverse vakken ga je op excursie om de kennis en vaardigheden van verschillende vakken te verdiepen. Excursies worden onder andere georganiseerd naar Artis in Amsterdam en het Oudheidkundig museum in Leiden.

Studiereizen

In de bovenbouw worden studiereizen naar steden als Londen, Rome, Parijs en Berlijn georganiseerd. De opgedane kennis in talenvakken  en geschiedenis kan hier in de praktijk worden ervaren.

Schoolfeesten

Tijdens je schoolcarrière worden diverse schoolfeesten georganiseerd, zoals het brugklasfeest en het midzomergala.

Open Podium

Twee keer per jaar worden leerlingen en collega’s uitgenodigd het podium te beklimmen en hun talenten op het gebied van dans, cabaret, zang en muziek aan ouders, leerlingen en collega’s te tonen.

Brugklaspodium

Jaarlijks verzorgen alle brugklasleerlingen het Brugklas podium, vanuit de lessen drama, tekenen, muziek en handvaardigheid wordt een wervelend optreden voorbereid, dit schooljaar rond het thema “Geheimen op het Kennemer”.