Begeleiding

Mentor en coach

Iedere klas heeft een eigen mentor. Een mentor is een ‘speciale’ docent die de klas meerdere keren per week ziet. De mentor houdt de studieresultaten in de gaten en zorgt, samen met de leerlingen, voor een goede sfeer in de klas.

De leerlingen uit de examenklassen worden begeleid door een docent die kleine groepjes leerlingen coacht.

Vertrouwenspersonen

Soms vinden leerlingen het moeilijk om met de mentor over vertrouwelijke, moeilijke onderwerpen te praten, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zij kunnen zich dan wenden tot onze vertrouwenspersonen.

Mw. C.C. (Christine) van Meer
ccvanmeer@kennemerlyceum.nl

Dhr. H. (Harry) Lubberdink
hlubberdink@kennemerlyceum.nl

Zorgteam

Soms hebben leerlingen extra begeleiding en zorg nodig, omdat zij zich bijvoorbeeld moeilijk kunnen concentreren, dyslectisch zijn, bang zijn om fouten te maken, heel verlegen of juist heel erg druk zijn.

Het Zorgteam ondersteunt mentoren en leerlingen en biedt waar nodig extra ondersteuning vanuit de trajectbegeleiding.

Het Zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, trajectbegeleider en de betreffende conrector van de afdeling. Tijdens de overleggen worden leerlingen besproken die door de mentor zijn aangemeld. Ouders zijn altijd op de hoogte gesteld als een leerling in het Zorgteam besproken wordt.

Vanuit de bespreking wordt bekeken welke ondersteuning noodzakelijk is. Er kan extra begeleiding op school komen door het inzetten van korte trajecten bij de trajectbegeleider of leerplicht, schoolarts of bijvoorbeeld een coach van Centrum Jeugd en Gezin worden bij de ondersteuning betrokken. Dit laatste gaat altijd in samenspraak met ouders en leerling. De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuimcoördinator.

Mw. A. (Anita) Bloemer, zorgcoördinator

Mw. S.M. (Sharon) Captein, trajectbegeleider

De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuim coördinator.

Mw. B.K. (Beatrix) Storm, verzuimcoördinator

Dyslexie

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 krijgen alle dyslectische leerlingen uit leerjaar 1 en 2 extra ondersteuning, zij volgen extra lessen over begrijpend lezen, samenvatten, aantekeningen maken en woordjes leren. Natuurlijk worden er ook tips ‘hoe om te gaan met dyslexie?’ aangeboden en uitgewisseld. Daarnaast kunnen de dyslectische leerlingen natuurlijk ook gebruik maken van de faciliteiten die de school hen biedt zoals tijdverlenging tijdens proefwerken en examens, grootschrift en gebruik laptop.

Dyslexiebegeleiders

Mw. E.J.M. (Eelke) Kauffman / Mw. R. (Ruth) Spetter,

Toetsen met een laptop

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van auditieve ondersteuning. Soms is het om andere redenen mogelijk om bij toetsen gebruik te maken van een laptop. Daarvoor geldt onderstaande procedure.

Extra ondersteuning

Naast bovengenoemde ondersteuning bieden we extra programma’s aan op het gebied van studievaardigheden, training omgaan met spanning en faalangstreductie training.

Ook neemt het Kennemer deel aan het GGD onderzoek in het tweede en vierde leerjaar, dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheidssituatie en leefstijl van onze leerlingen en wordt uitgevoerd op de VO-scholen in Zuid-Kennemerland.

Decanen

Dhr. H. Lubberdink (vwo)

Mw. S. Koningsveld (havo)

Huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding

Extra examentraining in de buurt

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen  worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Direct inschrijven

Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via https://www.lyceo.nl/examentraining/inschool/kennemer. Hoe eerder een inschrijving is, des te meer kans dat er nog plaats is.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op http://www.lyceo.nl.