Begeleiding

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor. Een mentor is een ‘speciale’ docent die de klas meerdere keren per week ziet. De mentor houdt de studieresultaten in de gaten en zorgt, samen met de leerlingen, voor een goede sfeer in de klas.

Vertrouwenspersonen

Soms vinden leerlingen het moeilijk om met de mentor over vertrouwelijke, moeilijke onderwerpen te praten, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zij kunnen zich dan wenden tot onze vertrouwenspersonen.

Mw. C.C. (Christine) van Meer
ccvanmeer@kennemerlyceum.nl

Dhr. H. (Harry) Lubberdink
hlubberdink@kennemerlyceum.nl

Zorgteam

Soms hebben leerlingen extra begeleiding en zorg nodig, omdat zij zich bijvoorbeeld moeilijk kunnen concentreren, dyslectisch zijn, bang zijn om fouten te maken, heel verlegen of juist heel erg druk zijn.

Deze leerlingen worden door de mentor, na overleg met de ouders, verwezen naar ons zorgteam.

Mw. A. (Anita) Bloemer, zorgcoördinator

Mw. S.M. (Sharon) Captein, trajectbegeleider

Mw. E.J.M. (Eelke) Kauffman, dyslexiebegeleider

Dhr. W.A. (Wouter) Staa, dyslexiebegeleider

Mw. B.K. (Beatrix) Storm, verzuimcoördinator

Decanen

Dhr. H. Lubberdink

Mw. S. Koningsveld

Huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding

Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen. In het schooljaar 2017-2018 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding aan op het Kennemer Lyceum. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met klas 6 en van havo tot en met gymnasium. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de begeleiding, dan kunt u contact opnemen met de vestigingscoördinator op het Kennemer Lyceum: Maaike Gigengack (06-82332060).

Extra ondersteuning

Op school worden diverse mogelijkheden tot extra ondersteuning aangeboden. Ook neemt het Kennemer Lyceum deel aan het GGD onderzoek in het tweede en vierde leerjaar, dat inzicht geeft in de gezondheidssituatie en leefstijl.