Begeleiding

Mentor en coach

Iedere klas heeft een eigen mentor. Een mentor is een ‘speciale’ docent die de klas meerdere keren per week ziet. De mentor houdt de studieresultaten in de gaten en zorgt, samen met de leerlingen, voor een goede sfeer in de klas.

De leerlingen uit de examenklassen worden begeleid door een docent die kleine groepjes leerlingen coacht.

Vertrouwenspersonen

Soms vinden leerlingen het moeilijk om met de mentor over vertrouwelijke, moeilijke onderwerpen te praten, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zij kunnen zich dan wenden tot onze vertrouwenspersonen.

Mw. C.C. (Christine) van Meer
ccvanmeer@kennemerlyceum.nl

Dhr. H. (Harry) Lubberdink
hlubberdink@kennemerlyceum.nl

Zorgteam

Soms hebben leerlingen extra begeleiding en zorg nodig, omdat zij zich bijvoorbeeld moeilijk kunnen concentreren, dyslectisch zijn, bang zijn om fouten te maken, heel verlegen of juist heel erg druk zijn.

Het Zorgteam ondersteunt mentoren en leerlingen en biedt waar nodig extra ondersteuning vanuit de trajectbegeleiding.

Het Zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, trajectbegeleider en de betreffende conrector van de afdeling. Tijdens de overleggen worden leerlingen besproken die door de mentor zijn aangemeld. Ouders zijn altijd op de hoogte gesteld als een leerling in het Zorgteam besproken wordt.

Vanuit de bespreking wordt bekeken welke ondersteuning noodzakelijk is. Er kan extra begeleiding op school komen door het inzetten van korte trajecten bij de trajectbegeleider of leerplicht, schoolarts of bijvoorbeeld een coach van Centrum Jeugd en Gezin worden bij de ondersteuning betrokken. Dit laatste gaat altijd in samenspraak met ouders en leerling. De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuimcoördinator.

Mw. A. (Anita) Bloemer, zorgcoördinator

Mw. S.M. (Sharon) Captein, trajectbegeleider

De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuim coördinator.

Mw. B.K. (Beatrix) Storm, verzuimcoördinator

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van de faciliteiten die de school hen biedt zoals tijdverlenging tijdens proefwerken en examens, grootschrift en gebruik laptop. Soms wordt een vermoeden van dyslexie pas in de loop van de schoolperiode geconstateerd, aan ouders wordt geadviseerd dit vermoeden extern te laten onderzoeken om van de faciliteiten gebruik te kunnen maken.

Dyslexiebegeleiders

Mw. E.J.M. (Eelke) Kauffman / Mw. R. (Ruth) Spetter,

Dhr. W.A. (Wouter) Staa

Extra ondersteuning

Naast bovengenoemde ondersteuning bieden we extra programma’s aan op het gebied van studievaardigheden en faalangstreductie training.

Ook neemt het Kennemer deel aan het GGD onderzoek in het tweede en vierde leerjaar, dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheidssituatie en leefstijl van onze leerlingen en wordt uitgevoerd op de VO-scholen in Zuid-Kennemerland.

Decanen

Dhr. H. Lubberdink

Mw. S. Koningsveld

Huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding

Lyceo biedt huiswerkbegeleiding, een huiswerkklas, bijles en examentraining aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, van klas 1 tot en met klas 6, van havo tot en met gymnasium. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, de motivatie te vergroten en het verbeteren van de resultaten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de begeleiding, dan kunt u contact opnemen met de vestigingscoördinator op het Kennemer Lyceum: Maaike Gigengack 06-82332060.