Begeleiding

Mentor en coach

Iedere klas heeft een eigen mentor. Een mentor is een ‘speciale’ docent die de klas meerdere keren per week ziet. De mentor houdt de studieresultaten in de gaten en zorgt, samen met de leerlingen, voor een goede sfeer in de klas.

De leerlingen uit de examenklassen worden begeleid door een docent die kleine groepjes leerlingen coacht.

Vertrouwenspersonen

Soms vinden leerlingen het moeilijk om met de mentor over vertrouwelijke, moeilijke onderwerpen te praten, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zij kunnen zich dan wenden tot onze vertrouwenspersonen.

Mw. M. (Meike) Kerkkamp
Mkerkkamp@kennemerlyceum.nl

Dhr. H. (Harry) Lubberdink
hlubberdink@kennemerlyceum.nl

Zorgteam

Soms hebben leerlingen extra begeleiding en zorg nodig, omdat zij zich bijvoorbeeld moeilijk kunnen concentreren, dyslectisch zijn, bang zijn om fouten te maken, heel verlegen of juist heel erg druk zijn.

Het Zorgteam ondersteunt mentoren en leerlingen en biedt waar nodig extra ondersteuning vanuit de trajectbegeleiding.

Het Zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, trajectbegeleider en de betreffende conrector van de afdeling. Tijdens de overleggen worden leerlingen besproken die door de mentor zijn aangemeld. Ouders zijn altijd op de hoogte gesteld als een leerling in het Zorgteam besproken wordt.

Vanuit de bespreking wordt bekeken welke ondersteuning noodzakelijk is. Er kan extra begeleiding op school komen door het inzetten van korte trajecten bij de trajectbegeleider of leerplicht, schoolarts of bijvoorbeeld een coach van Centrum Jeugd en Gezin worden bij de ondersteuning betrokken. Dit laatste gaat altijd in samenspraak met ouders en leerling. De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuimcoördinator.

Mw. A. (Anita) Bloemer, zorgcoördinator

Mw. S.M. (Sharon) Captein, trajectbegeleider

De leden van het Zorgteam werken ook nauw samen met de verzuim coördinator.

Mw. B.K. (Beatrix) Storm, verzuimcoördinator

Dyslexie

Alle dyslectische leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen extra ondersteuning, zij volgen extra lessen over begrijpend lezen, samenvatten, aantekeningen maken en woordjes leren. Natuurlijk worden er ook tips ‘hoe om te gaan met dyslexie?’ aangeboden en uitgewisseld. Daarnaast kunnen de dyslectische leerlingen natuurlijk ook gebruik maken van de faciliteiten die de school hen biedt zoals tijdverlenging tijdens proefwerken en examens, grootschrift en gebruik laptop.

Dyslexiebegeleiders

Mw. E.J.M. (Eelke) Kauffman / Mw. R. (Ruth) Spetter,

Toetsen met een laptop

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van auditieve ondersteuning. Soms is het om andere redenen mogelijk om bij toetsen gebruik te maken van een laptop. Daarvoor geldt onderstaande procedure.

Extra ondersteuning

Naast bovengenoemde ondersteuning bieden we extra programma’s aan op het gebied van studievaardigheden, training omgaan met spanning en faalangstreductie training.

Ook neemt het Kennemer deel aan het GGD onderzoek in het tweede en vierde leerjaar, dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheidssituatie en leefstijl van onze leerlingen en wordt uitgevoerd op de VO-scholen in Zuid-Kennemerland.

Decanen

Dhr. H. Lubberdink (vwo)

Mw. S. Koningsveld (havo)

Samenwerking Kennemer Lyceum en Lyceo

Het Kennemer Lyceum biedt samen met Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen.

Moeilijke vakken worden weer leuk met Bijles

Naast huiswerkbegeleiding bieden wij ook één op één begeleiding aan in de vorm van bijles. Voor kinderen die moeite hebben met een specifiek schoolvak of achterlopen met de lesstof. Te lage cijfers kunnen dan het gevolg zijn. Bijles van Lyceo betekent: meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en uw kind beter presteert.

Begeleiding van Lyceo in het kort

Bij Lyceo is het kennisniveau van uw kind het vertrekpunt. Tijdens het intakegesprek maken we samen een plan van aanpak, opgesteld aan de hand van de Studievaardigheden- en Motivatietest. Ook werken we samen met de school en hebben regelmatig contact met mentoren en docenten. Zo kunnen wij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter.

We werken altijd in kleine groepen, zodat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Onze begeleiders houden de voortgang van uw kind bij en bespreken die met u. Zo weet u precies wat het effect van de begeleiding is.

Meer informatie?

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles kunt u bij mij terecht. U kunt mij telefonisch bereiken op: 06-82332060 en per e-mail via: Lisanne.castelein@lyceo.nl.

Op lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over onder andere onze werkwijze en tarieven.