Begeleiding instromers havo 4

Uit ervaring weten we dat de overstap van 4 vmbo naar 4 havo voor een aantal leerlingen lastig kan zijn. Om alvast voorbereid te zijn, zullen we op de laatste dag van het schooljaar alle instroom leerlingen uitnodigen om voor een aantal vakken een aansluitprogramma te volgen. Niet elk vak heeft een aansluitprogramma en de programma’s verschillen per vak. Zo zullen leerlingen bij Duits een brief moeten schrijven die nagekeken wordt, en bij wiskunde krijgen leerlingen oefentoetsen voor de vakantie. Het is zeker niet de bedoeling om leerlingen veel huiswerk mee te geven voor de vakantie. Toch denken wij dat dit kan bijdragen aan een goede start in het nieuwe schooljaar.

Meer informatie over het aansluitprogramma geven wij bij het intakegesprek.

Op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar ontvangen wij alle instroomleerlingen op school. In alle rust zullen wij de leerlingen een rondleiding geven en wat schoolzaken uitleggen die voor leerlingen die langer op school zitten normaal zijn.

Na de herfstvakantie hebben alle instroomleerlingen 4 havo een gesprek met ouders en afdelingsleider om de afgelopen periode te evalueren en te bekijken waar er eventueel nog extra hulp nodig is. Mocht een leerling daarnaast nog begeleiding op maat nodig hebben dan is er een begeleidingsteam dat natuurlijk kan helpen